NCC innostaa Joutsenmerkki-rakentamiseen

Espoon Karakallioon rakennetaan kolmen kerrostalon ja pihakannen alle asettuvan autohallin kokonaisuutta, joka toteutetaan Joutsenmerkki-hankkeena. Tiukat ympäristökriteerit ja hiilijalanjälkitavoite tekevät hankkeesta vaativan, mutta samalla myös palkitsevan.

NCC toteuttaa Karakalliontie 1:n rakennushankkeen yhteistyössä Espoon Asuntojen ja Asuntosäätiön kanssa. Kohteeseen rakentuu 143 ARA-rahoitteista eli valtion tuella rakennettavaa vuokra- ja asumisoikeusasuntoa.

Erityisen hankkeesta tekee sen rakentamista ohjaava Joutsenmerkki. Tämän myötä rakentamisessa otetaan huomioon mm. kestävä kehitys, rakennusmateriaalien ekologisuus ja alkuperä, käytettyjen kemikaalien turvallisuus ja terveellisyys, kosteudenhallinta, energiatehokkuus ja kiertotalous.

Taloissa hyödynnetään uusiutuvaa energiaa ja ne rakennetaan A-energialuokkaan. Aurinkopaneelien lisäksi tontille tulee 17 maalämpökaivoa. Energiatehokkuutta lisätään myös erilaisilla taloteknisillä ratkaisuilla.

Joutsenmerkki kertoo vastuullisesta rakentamisesta

– Joutsenmerkki-rakentaminen on vahvassa kasvussa. Se on tarkoitettu edelläkävijöille, jotka haluavat osoittaa, että kohtuuhintaisessakin rakentamisessa hiilijalanjälkeä voidaan pienentää hyvällä suunnittelulla, Ympäristömerkintä Suomi Oy:n toimitusjohtaja Riikka Holopainen sanoo.

Joutsenmerkki on arvostettu brändi: suomalaisista ja pohjoismaalaisista 93 prosenttia tunnistaa merkin. Suomessa Joutsenmerkki on viidenneksi arvostetuin brändi yli 500 brändin joukosta. Joutsenmerkin tavoitteena on tehdä ympäristön kannalta hyvät valinnat helpoiksi ja mahdollisiksi.

– Joutsenmerkki on konkreettinen osoitus tämän päivän vastuullisesta rakentamisesta. Joutsenmerkitylle rakennukselle keskeisiä asioita ovat mm. pitkä käyttöikä, resurssitehokkuus, hiilijalanjäljen pienentäminen ja kokonaisenergian käyttöä ohjaava energialuku. Myös rakennustuotteiden on täytettävä tiukat ympäristö- ja terveysvaatimukset, Holopainen kertoo.

Joutsenmerkin rakennustuotetietokannasta löytyvät kaikki ne materiaalivaatimukset täyttävät tuotteet, joita voidaan käyttää Joutsenmerkki-kohteissa. Kanta kasvaa vauhdikkaasti: kun pari-kolme vuotta sitten kannasta löytyi noin 10 000 tuotetta, tänä päivänä tuotteita on jo noin 36 000.

Karakalliontie 1 aitaa

Kaikki materiaalit ja kemikaalit tarkistetaan

Karakalliontien työmaalla käy kuhina. Laatu- ja ympäristöasioista vastaavalla NCC:n työmaainsinööri Pinja Virneksellä riittää tekemistä, jotta kaikki Joutsenmerkki-rakentamiseen liittyvät asiat ovat kunnossa. Rakennusjätteen osalta hankkeen tavoitteena on vähintään 70 prosentin kierrätysaste.

– Joutsenmerkki-rakentaminen työllistää omalla tavallaan paljon, mutta on samalla todella mielenkiintoista ja palkitsevaa. On aika yllättävääkin, kuinka paljon erilaisia rakennusmateriaaleja ja kemikaaleja tämän kokoinen hanke sisältää nyt, kun niitä käy tuote tuotteelta läpi, Virnes pohtii.

Materiaaliseuranta tarkoittaa esimerkiksi sitä, että urakoitsijoiden tulee listata ja esittää kaikki käyttämänsä materiaalit ja kemikaalit etukäteen pääurakoitsijana toimivalle NCC:lle. Työmaalle ei esimerkiksi saa tuoda yhtään tuotetta, jota ei ole etukäteen hyväksytty Joutsenmerkillä.

– Monelle voi olla yllätys, ettei sitä vanhaa, aiemmalta työmaalta autoon pyörimään jäänyttä silikonituubia välttämättä saakaan käyttää tässä kohteessa, Virnes toteaa.

Jokainen jätejae menee omaan laariinsa

Virneksen tehtävänä on kerätä ja ilmoittaa kaikki työmaan materiaalit ja kemikaalit viikoittain Joutsenmerkille tarvittavine liitteineen, vakuutuksineen, käyttöturvallisuustiedotteineen, tuoteselosteineen ja mahdollisine sertifikaatteineen.

– Materiaaliseurannan ohella rakentamista seurataan auditoinnein, joissa käydään läpi mm. materiaalilokin ajantasaisuutta ja pidettyjä Joutsenmerkki-koulutuksia, Virnes kertoo.

Mittavan kokonaisuuden muodostaa työmaan jätehuolto, joka tarkoittaa 15 eri jätejakeen keräämistä. Käytännössä tavoitteena on, että kaikki työmaalla syntyvä jäte menisi uusiokäyttöön ja materiaalikiertoon. Useiden jätelavojen sovittaminen työmaalle on oma haasteensa.

– Olemme tehneet työmaalle kuvalliset kierrätysohjeet, jotka helpottavat eri kansalaisuuksien omaavia työntekijöitämme kierrätyksen aloittamisessa. Ohjeet teipataan työmaan lisäksi myös sosiaalitiloihin, jotta jokainen banaaninkuorikin menisi oikeaan laariin, Virnes hymyilee.

Espoon Asunnot hakee uutta kokemusta

Karakalliontien kolme 7-kerroksista taloa rakennetaan tontille, jolla jo sijaitsee Espoon Asuntojen asuinkiinteistö. Uusi kohde on Espoon Asunnoille kuitenkin ensimmäinen Joutsenmerkki-hanke.

– Halusimme lähteä pilotoimaan hanketta yhteistyössä yhteiskorttelina. NCC:n kanssa yhteistyöhön oli sujuvaa lähteä, koska yhtiöllä on jo vankkaa kokemusta Joutsenmerkki-rakentamisesta, Espoon Asuntojen rakennuttamisjohtaja Pirjo Räihä sanoo.

– Merkki tai sertifikaatti ei sinänsä ole se tärkein asia, vaan hyvän, turvallisen, terveellisen, kestävän ja viihtyisän asumisen tavoitteleminen. Hanke on meille tärkeä: uudiskohteessa pystymme varmistamaan ympäristötavoitteet ja pääsemme oppimaan Joutsenmerkki-rakentamisesta tekemisen kautta.

– Joutsenmerkki vaatii hyvää suunnittelua ja ratkaisujen tekemistä jo varhaisessa vaiheessa, mutta tilaajan näkökulmasta työ ei vaadi enempää resursseja kuin muutkaan hankkeet. Joutsenmerkki kiinnostaa: kun saamme lisää kokemusta, teemme vastaavia hankkeita varmasti myös jatkossa, Räihä toteaa.

Asuntosäätiö edistää kestävää kehitystä

Voittoa tavoittelematon Asuntosäätiö, tekee töitä asuntopulan voittamiseksi, edullisemman asumisen puolesta ja yleisen asumistason kohottamiseksi. Säätiö haluaa tarjota parasta asumista elämän eri vaiheissa.

– Tulimme sujuvasti mukaan Karakalliontien hankkeeseen noin vuosi sitten, jolloin suunnittelu oli jo pitkällä. Meille Joutsenmerkki-rakentaminen merkitsee vastuullista toimintaa ja hyvää herätystä toimia uudella tavalla kestävän kehityksen näkökulmat ja hiilijalanjälkitavoitteet huomioiden, rakennuttamisjohtaja Turkka Keravuori sanoo.

– Olemme yhteiskunnallinen toimija ja haluamme olla kärkipäässä kehittämässä näitäkin asioita. Rajoitteena on, että hankinta-arvon tulee mahtua ARA-haarukkaan. Karakalliontiellä maalämpö ja aurinkopaneelit lisäävät kustannuksia toteutusvaiheessa, mutta pidemmällä aikavälillä valinnat ovat fiksuja. Pidämme huolta rakentamistamme kohteista koko omistuskauden eli 50 vuoden ajan.

– Karakalliontien asumisoikeusasuntokohde tarjoaa ekologista, laadukasta, viihtyisää ja yhteisöllistä asumista kohtuuhintaan. Uskon, että kohde saa hyvän vastaanoton ja se kiinnostaa asukkaita. On hienoa olla mukana ja osana tätä hanketta, Keravuori summaa.

Rakentamisen etenemistä voi seurata työmaasivujen kautta: www.ncc.fi/karakallio