Miksi NCC:n kiviainesalueilla ajatellaan pölyttäjiä?

Espoon Ämmässuon Ekomo-alueelle rakennettiin Pörriäisbaari eli elintilaa pölyttäjille. Näin halutaan lisätä luonnon monimuotoisuutta ja hyönteisten mahdollisuuksia pärjätä rakennetussa ympäristössä. NCC Kielo -konseptin myötä biodiversiteettiajattelu on tullut osaksi kiviainestoimintaa.

NCC on vuodesta 2012 asti kehittänyt kiviainesalueillaan luonnon monimuotoisuutta toimintaan vaadittaviin ympäristölupiin liittyvien toimenpiteiden lisäksi. Työtä on tehty usein yhdessä paikallisten luonnonsuojelujärjestöjen kanssa, jotta alueen erityisominaisuudet on osattu huomioida ja toteuttaa juuri kyseiselle alueelle sopivia toimenpiteitä.

Kalliokiviainesalueista voidaan luoda erikoisympäristöjä, kuten kivikkoja, kosteikkoja, paahdealueita ja lahokkoja, joita ei enää luonnostaan juurikaan muodostu. Näiden myötä voidaan suosia esimerkiksi eliölajeja, joiden elinolosuhteet ovat käyneet nykyisessä rakennetussa ympäristössä ja tuotantoon tähtäävässä luonnossa vähäisiksi.

NCC Kielo tukee monimuotoisuutta koko kiviainestoiminnan ajan

NCC:n kehittämä Kielo-ohjelma on käynnistetty vuonna 2012 uudistamaan perinteistä tapaa maisemoida maa-aineksen ottoalueita. Luonnon monimuotoisuuden kehittäminen pidetään näin mukana koko hankkeen elinkaaren ajan alueen suunnittelusta loppumaisemointiin.

– Ekomossa halusimme pörriäisbaarihankkeella tuoda esille luonnon monimuotoisuuden heikentymisen vaikutuksia elinympäristössämme ja toisaalta pyrkiä osaltamme antamaan panoksemme elinympäristön heikentymisen ehkäisemisessä. Pörriäisbaarin lisäksi alueella on tarkoitus seurata, miten kivituhkalla saadaan ehkäistyä vieraslajien leviämistä niittyalueelle. Tähän olemme saaneet arvokkaita neuvoja Villi Vyöhyke ry:ltä, NCC:n kiviaineksen kehityksen ja tuen aluejohtaja Taina Piiroinen sanoo.

NCC:lle ympäristön huomioiminen on toiminnan perusedellytys

Espoon Ekomo on kiertotalousalue, jossa HSY käsittelee pääkaupunkiseudun ja lähialueiden jätteitä nykyaikaisin keinoin. Vanhanaikaista kaatopaikkaa ei enää ole olemassa. Ekomon suurella toiminta-alueella sijaitsee myös NCC:n kiviainesalue, jonka viereen nyt myös uusi pörriäisbaari on rakennettu. Eli pian suurten kivikasojen vieressä vihertää kukkaniitty pörriäisineen.

– Tuotamme rakennusalalle perusraaka-ainetta, jota yhteiskunnassa ehdottomasti tarvitaan. Haluamme olla luotettava ja kestävän kehityksen mukainen toimija, sillä toimintamme on hyvin pitkäjänteistä ja toimintoihin liittyvien lupien ohjaamaa. Näemme, että ympäristöstä huolehtiminen on myös yritystoiminnasta ja ihmisistä huolehtimista pitkällä aikavälillä, kiviainestoiminnan maajohtaja Pertti Peltomaa toteaa.