Lisää asuntoja taidolla ja yhteistyöllä

NCC on kokenut asunto- ja toimitilarakentaja sekä tulevaisuuden asumisen ja toimitilojen kehittäjä. ”Olemme mukana kehitysmatkalla maanhankinnasta rakentamiseen yhteistyössä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa”, kaupunkikehityksen liiketoimintajohtaja Sanni Tuomainen sanoo.

Sanni Tuomaisella on yli 20 vuoden kokemus hankekehityksestä: kortteli- ja hybridihankkeista, asunnoista, toimitiloista, kauppakeskuksista ja muista julkisista rakennuksista. Tuomaisen mukaan NCC:n vahvuus on olla tilaajan tavoitteisiin mukautuva ja kestävän kehityksen tavoitteet huomioiva ketterä toimija.

– Toteutamme hankkeet asiakkaiden määrittelemien lähtötietojen mukaisesti. Olemme keskittyneet hiomaan prosessit sujuviksi yhdessä tilaajan kanssa sekä kehittäneet tuotteita, joiden avulla pystymme tehostamaan tontin käyttöä esimerkiksi alueen kehittymisen myötä, Tuomainen kertoo.

Vahvuuksia, osaamista ja työkaluja

NCC:n peruskiviä on hankkeiden kehittäminen ja rakentaminen yhteistyökumppaneiden kanssa. NCC ei gryndaa suoraan kuluttajille myytäviä asuntoja, vaan on erikoistunut asuntorakentamisessa palvelemaan instituutioita ja yrityksiä sekä niiden loppuasiakkaita.

– Olemme vahva kilpailu-urakoitsija, mutta kasvatamme samalla omaperusteista hankekehitystä avaimet käteen -periaatteella. Meiltä löytyy tuotanto-osaamista, joten tiedämme, miten hankkeet vaiheistetaan esimerkiksi siten, että rakentaminen haittaa mahdollisimman vähän alueen asukkaita ja ympäristöä, Tuomainen sanoo.

– Ketteryyden ja osaamisen lisäksi vahvuuksiamme ovat työkalut, kuten tilapohjainen EstiModel-kustannusarvio-ohjelmisto, jonka avulla voimme nopeasti arvioida eri rakennusratkaisujen laatu- ja ympäristövaikutuksia sekä laatia hankkeen varhaisen vaiheen kustannusarvion. Nyt pilotoimme tekoälypohjaista alkuvaiheen ideointiin kehitettyä suunnitteluohjelmaa, jolla voidaan tutkia kätevästi rakennusten optimaalisia sijainteja näkymien ja kulkuyhteyksien suhteen.

Hankekehitys on tiivistä yhteistyötä

NCC:n rooli kehitystyössä on laaja-alainen aina maanhankinnasta alkaen. Yhteistyötä tehdään maanomistajien, sijoittajien, taloyhtiöiden, kaupunkien, kuntien, viranomaisten, kaavoittajien ja asukkaiden kanssa.

– Etsimme jatkuvasti asiakkaillemme kiinnostavia kehityskohteita, kuten maa-alueita, tontteja ja rakennuksia edelleen kehitettäviksi kiinnostavilta paikoilta, Tuomainen toteaa.

Yhteinen kehitysmatka voi saada alkunsa asiakkaan tarpeesta, NCC:n tunnistamasta kehityspotentiaalista, maanomistajan tai kiinteistönomistajan yhteydenotosta. Jossakin on maa-alue, joka kaipaa uutta elämää tai kiinteistö, jonka käyttötarkoitus on tullut elinkaarensa päähän. Asiakkaalla voi myös olla mielessään tilatarve tai hanke, jolle NCC etsii sopivan sijainnin.

– Kun rakennusliike otetaan hankkeeseen mukaan aikaisessa vaiheessa, varmistetaan hankkeen toteutettavuus. Tutkimme yhdessä ja lähdemme viemään hanketta yhteistyössä eteenpäin, Tuomainen summaa.

Asuntokehityshankkeille on kysyntää

Vaikka asuntohankekehitys vaatii isolla pensselillä maalaamista, lisäksi tarvitaan yksityiskohtien ymmärtämistä. Valtakunnallisen toimijan tulee olla myös paikallinen osaaja, opas ja asiantuntija. Asukkaiden mieltymykset ohjaavat asuntojen ominaisuuksia. Tiivistä yhteistyötä tehdään hankkeen eri osapuolten, kuten viranomaisten kanssa, ja pyritään löytämään kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaisu.

– NCC:n vahvuus asuntorakentajana näkyy juuri nyt siinäkin, että vahvistimme pääkaupunkiseudun hankekehitystiimiämme uusilla osaajilla muun muassa kiinteistöteknisiin ja sopimusteknisiin sekä mallintamiseen ja työpajafasilitointiin liittyen, Tuomainen kertoo.

Missä sitten ovat ne kiinnostavimmat kehityskohteet ja rakennuspaikat?

– Ne löytyvät erityisesti kehittyviltä alueilta, joissa on hyvät liikenneyhteydet: radan varrelta eli sieltä, missä ihmiset haluavat elää ja asua, Tuomainen vastaa.

(Kuva: Espoon Ankkuri)

Sanni Tuomainen_2020
Tuomainen Sanni

Johtaja, NCC Urban Development, NCC Building Nordics