Joutsenmerkki

Pohjoismaisen ympäristömerkin eli Joutsenmerkin tarkoituksena on tarjota Pohjoismaisille kuluttajille perusta, jonka mukaan valita tiukat ympäristölliset kriteerit täyttäviä tuotteita. Nykyään markkinoilla on tuhansia Joutsenmerkillä varustettuja tuotteita ja palveluita yli 60 eri tuoteryhmässä.

Vuodesta 2009 myös kriteerit täyttävien pientalojen, kerrostalojen sekä koulu- ja päiväkotirakennusten on ollut mahdollista saada Joutsenmerkki.

Ympäristömerkintä hallinnoi Joutsenmerkkiä Suomessa. Lisätietoa Joutsenmerkistä ja Ympäristömerkinnästä saat osoitteesta joutsenmerkki.fi.

NCC on kehittänyt joutsenmerkityille rakennuksille oman konseptin. Meillä on myös kokemusta uniikkien ympäristömerkittyjen rakennusten rakentamisesta.

Joutsenmerkki arvioi useita ympäristöön liittyviä osa-alueita:

 • Rakennusprosessi
 • Energia
 • Sisäilmasto
 • Materiaalit
 • Kemikaalit
 • Asukkaille annetut ohjeet
 • Laadunvalvontajärjestelmät

Joutsenmerkityssä rakennuksessa on tärkeää:

 • Energiatehokkuus ja pieni ympäristövaikutus
  NCC:n matalaenergiataloissa on tehokkaampi vaippa, parempi eristys, paremmin tiivistetyt ikkunat ja fiksumpi ilmanvaihto perinteiseen rakennukseen verrattuna.
 • Turvalliset materiaalit
  NCC:n rakentamassa joutsenmerkityssä rakennuksessa käytetään materiaaleja, jotka täyttävät kaikki ympäristömerkin tarkat kriteerit.
  Se tarkoittaa, että esimerkiksi kaikki riskituotteet on valikoitu tarkasti, eikä niissä ole käytetty lainkaan haitallisia, karsinogeenisiä, mutageenisiä, lisääntymistoksisia tai myrkyllisiä aineita. Esimerkiksi bromia sisältävät, paloa hidastavat aineet ja bisfenoli-A tiedetään haitallisiksi. Sellaisten aineiden käyttöä, joita tieteelliset kokeet eivät ole vielä todenneet haitallisiksi tai turvallisiksi, kuten nanomateriaalit, kontrolloidaan ja rajoitetaan tiukasti turvallisuussyistä. Käytetyn puumateriaalin alkuperä tarkistetaan. Suojelluista metsistä hakattua tai geneettisesti muunneltua puuta ei käytetä.
 • Hyvä ja terveellinen sisäilmasto
  NCC käyttää joutsenmerkityissä rakennuksissa vain kriteerit täyttäviä, vähäpäästöisiä materiaaleja (esimerkiksi kuitulevyä, jossa on käytetty vain vähän formaldehydiä). Rakennusten ilmanlaatu tarkistetaan huolellisesti. Rakennuksen äänieristyksen tulee myös olla korkeiden vaatimusten mukainen.
 • Korkea laatu
  Jotta NCC: rakennuksille voidaan myöntää Joutsenmerkki, sen laadunhallintaprosessin varmentaa Pohjoismainen ympäristömerkintä. Se varmistaa, että rakennus on hyvää laatua ja tarkistaa erityisesti, että Joutsenmerkin kriteerit täyttyvät. Oleellinen osa tätä on tietenkin sen varmistaminen, että rakennusprosessi ottaa ympäristön huomioon ja toimii resurssitehokkaasti.
 • Perinpohjainen käyttö- ja kunnossapitosuunnitelma
  Jokainen NCC:n Joutsenmerkillä varustettuun rakennukseen muuttava saa tukea ja neuvoja rakennuksesta, sen energiatehokkuudesta ja sisäilmastosta huolehtimiseen. Käyttäjän oppaassa on tärkeitä vinkkejä ja neuvoja. Niiden avulla asukkaiden energiantarve voi olla jopa 25 % pienempi kuin muissa vastaavissa uudisrakennuksissa.

 

Lue lisää NCC:n toteuttamista Joutsenmerkkikohteista.