NCC:lle Joutsenmerkki-rakentaminen on tuttua usean kohteen kokemuksella

Joutsenmerkitty rakennus täyttää tiukat ympäristö- ja vastuullisuuskriteerit. Merkin saaminen edellyttää huolellista suunnittelua ja ratkaisujen tekemistä jo varhaisessa vaiheessa. NCC on toteuttanut viisi tiukat kriteerit täyttävää Joutsenmerkittyä kohdetta. Kokemus tekee hankkeista sujuvia, mutta jokainen kohde on kuitenkin uniikki.

Suomessa Joutsenmerkittyjä rakennuksia on yhteensä muutamia kymmeniä ja niistä suurin osa on rakennettu viimeisen muutaman vuoden aikana.

Uusin NCC:n toteuttama Joutsenmerkki-kohde sijaitsee Akaan Viialassa

Viialan yhtenäiskoulu valmistui kesäkuussa 2023 ja sai Joutsenmerkin elokuussa. Koulu on ensimmäinen Joutsenmerkitty koulu Pirkanmaalla ja vasta kuudes koko Suomessa.

Koulun suunnittelun ja rakentamisen lähtökohtana on ollut rakennuksen terveellisyys ja se toteutettiin Joutsenmerkki-kriteerien lisäksi myös TerveTalon, Kuivaketju10:n ja puhtausluokka P1 -kriteeristöjen mukaisesti.

Joutsenmerkittyjen koulujen viihtyvyyttä on tutkittu esimerkiksi vuonna 2022 julkaistussa kasvatustieteen gradussa. Kyselyyn osallistuneet oppilaat ja opettajat kiittelivät erityisesti sisäilman laatua ja tilojen valoisuutta, ja omasta koulusta oltiin myös ylpeitä. Viialan yhtenäiskoululla ensivaikutelma lukuvuoden ensimmäisinä kuukausina on ollut samansuuntainen.

Vuonna 2022 Espooseen valmistunut kolmen Joutsenmerkityn kerrostalon kokonaisuus ylsi erinomaisiin hiilijalanjälkituloksiin

Karakalliossa Espoossa sijaitseva kohde käsittää yli 140 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa kolmessa talossa, joista kaksi NCC toteutti Espoon Asunnoille ja yhden Asuntosäätiölle. Molemmille rakennuttajille kohde oli ensimmäinen Joutsenmerkin saanut asuinrakennushanke ja toimii erinomaisena esimerkkinä ekologisesta ja laadukkaasta, mutta kohtuuhintaisesta asumisesta.

Kohde ylsi erinomaisiin hiilijalanjälkituloksiin: kolmen talon elinkaaren aikaiset päästöt ovat 817–820 kgCO2/brm2 per talo, mikä jää reilusti alle hankkeen alussa FiGBC:n laskentaohjeen mukaisesti asetetun hiilijalanjälkitavoitteen, 1250 kgCO2/brm2. Ympäristöministeriön vuoden 2019 arviointimenetelmän mukaan kolmen talon vastaavat käyttövaiheen tulokset ovat 9,52–10,15 kgCO2e/m2/a.

Vuonna 2021 VAV:lle valmistunut Joutsenmerkki-hanke tukee asukkaita arjen ympäristöteoissa

Vantaan Veturikujalle valmistunut asuinkerrostalokiinteistö käsittää kolme kuusikerroksista taloa, joissa on 120 vapaarahoitteista vuokra-asuntoa. Kiinteistön rakentamisessa kiinnitettiin huomiota myös käytön aikaiseen ympäristöystävällisyyteen. Veturikujalla on energiatehokkaat ja vettä säästävät kodinkoneet ja saniteettikalusteet. Kiinteistö on autopaikaton, pihalle tuli yksi autopaikka yhteiskäyttöautolle, jota asukkaat voivat vuokrata menoihinsa. Katetut pyöräpaikat ja pyöränhuoltopiste kannustavat asukkaita pyöräilyyn. Lisäksi pihalle tuli kaupunkiviljelylaatikot asukkaiden käyttöön, mikä mahdollistaa asukkaille oman vihannessadon kasvukaudella.

Kaikki Joutsenmerkityt rakennukset ovat A-energialuokkaa. Veturikujan kiinteistön katolta löytyvät myös aurinkopaneelit, joilla tuotetaan osa kiinteistön tarvitsemasta sähköstä.

Joutsenmerkitty Varkauden kampus ja lukio opetuskäytössä vuoden 2020 alusta

NCC rakensi Savon Koulutuskuntayhtymälle kampuksen ja lukion käsittävän oppilaitoksen Varkauteen. Kokonaisuus muodostui uudisrakennuksesta ja vanhoista saneerattavista osista.

Joutsenmerkin kriteerit huomioivat rakennuksen koko elinkaaren. Vaatimuksia on muun muassa materiaalien jäljitettävyydelle ja vähäpäästöisyydelle, rakennusjätteiden kierrätysmahdollisuuksille ja tarkalle laadunhallinnalle ja raportoinnille. Valmiissa tiloissa tärkeää on runsas päivänvalo, raitis sisäilma, hallittu melutaso ja tehokas energiankäyttö unohtamatta tilojen toimivuutta ja viihtyisyyttä. Nämä kaikki pitää huomioida jo hankekilpailutuksessa ja suunnittelussa. 

Yksi tärkeimmistä asioista hanketta aloittaessa olikin huolellinen perehdytys Joutsenmerkin kriteereihin sekä niistä tiedottaminen projektiorganisaatiolle koko hankkeen ajan.

Ensimmäinen NCC:n toteuttama Joutsenmerkki-rakennus valmistui jo 2018

NCC:n Joutsenmerkki-kohteiden toteutus lähti vuodesta 2018, jolloin VAV Asunnoille valmistui NCC:n rakentama asuinkerrostalo Vantaan Hakunilaan. Kaskelantie 1 oli ensimmäinen tiukennetuin kriteerein rakennettu Joutsenmerkitty asuinkerrostalo ja valmistuessaan suurin Suomessa toteutettu rakennus, jolle merkki myönnettiin.

Joutsenmerkityn kiinteistön rakennusmateriaalit ovat tutkitusti turvallisia ja terveellisiä. Ympäristömerkintä Suomen asiantuntijat tarkastavat ja hyväksyvät tuotteet ja niiden sisällöt ennen niiden käyttöä. Kaskelantien kohteessa NCC toteutti tiiviissä yhteistyössä Ympäristömerkinnän kanssa Joutsenmerkin vaatimuksia noudattaen asuntoja entistä paremmalla sisäilmalla, tarkemmin seulotuista rakennusmateriaaleista ja käyttäen vähemmän kemiallisia tuotteita.

Joutsenmerkki edellyttää huolellista suunnittelua ja ratkaisujen tekemistä jo varhaisessa vaiheessa

Joutsenmerkki on konkreettinen osoitus vastuullisesta rakentamisesta. Joutsenmerkitylle rakennukselle keskeisiä asioita ovat mm. pitkä käyttöikä, resurssitehokkuus, hiilijalanjäljen pienentäminen ja kokonaisenergian käyttöä ohjaava energialuku. Myös rakennustuotteiden on täytettävä tiukat ympäristö- ja terveysvaatimukset.

Joutsenmerkki vaatii hyvää suunnittelua ja ratkaisujen tekemistä jo hankkeen varhaisessa vaiheessa.  Kokenut pääurakoitsija luotsaa monimutkaisen hankkeen siten, että tilaajan näkökulmasta työ ei vaadi enempää resursseja kuin muutkaan hankkeet.