Ympäristövastuu

NCC:llä on pitkän aikavälin strategia, jossa kestävää kehitystä käsitellään ympäristön, yhteiskunnan ja talouden näkökulmasta. Kannustamme kestävää kehitystä edistävään innovatiiviseen ajatteluun ja innovaatioiden luomiseen yhteistyössä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

Ympäristövastuumme tarkoittaa sitä, että noudatamme aina kulloistenkin markkinoiden ympäristölainsäädäntöä ja pyrimme kehittämään energia-, ilmasto- ja resurssitehokkaita tuotteita ja palveluita niiden koko elinkaaren ajaksi. Teemme yhteistyötä asiakkaiden, toimittajien ja kumppanien kanssa ennen hankkeita ja niiden aikana kehittääksemme hankekohtaisesti parhaiten toimivia kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja.

NCC pyrkii tuotteissaan ja toiminnassaan vähentämään vahingollisten aineiden käyttöä, varmistamaan turvallisen ja ympäristöystävällisen jätteiden loppukäsittelyn ja edistämään resurssien tehokasta käyttöä, fossiilisista polttoaineista luopumista ja kiertotaloutta.

Valitessamme toimittajia asetamme etusijalle sellaiset toimijat, jotka tekevät järjestelmällistä ja proaktiivista työtä sosiaaliseen vastuuseen, ympäristöön, laatuun ja työturvallisuuteen liittyen. Tavoitteenamme on toimittaa rakennuksia ja infrastruktuureja, jotka täyttävät kaikki asianmukaiset standardit ja hyödyntävät tuotteita, jotka ovat ympäristön ja terveyden kannalta parhaita valintoja. Vaadimme materiaalien valinnassa myös läpinäkyvyyttä, jäljitettävyyttä ja dokumentaatiota. 

Varmistamme toimittajien ja kumppanien vaatimustenmukaisuuden yhdistämällä oman henkilöstömme tekemät sisäiset auditoinnit kolmannen osapuolen konsulttien suorittamiin tarkastuksiin, jotka tehdään BSCI-jäsenyytemme ja YK:n Global Compact aloitteen viitekehyksen pohjalta.