Eettisten ohjeiden noudattaminen ja seuranta

Yrityksen ja henkilöstön velvollisuudet

Toimintaohjeiden noudattamista edellytetään NCC:n organisaation kaikilla tasoilla aina johtoryhmästä esihenkilöihin ja yksittäisiin henkilöstön jäseniin. Kaikilla esihenkilöillä on velvollisuus varmistaa omilla vastuualueillaan, että henkilöstön jäsenet ja liikekumppanit saavat tietoa toimintaohjeiden sisällöstä ja niiden noudattamiseen liittyvistä vaatimuksista. NCC:n esihenkilöiden on aina näytettävä hyvää esimerkkiä.

Raportointi – NCC Kompassi

Toimintaohjeet ovat NCC AB:n hallituksen hyväksymät. Yhtiö valvoo jatkuvasti niiden noudattamista luonnollisena osana toimintaansa. Jotta henkilöstön olisi helpompaa noudattaa ohjeitamme, olemme kehittäneet NCC Kompassi -työkalun, joka toimii ohjenuorana lahjoja, edustustilaisuuksia, eturistiriitoja ja kilpailulainsäädäntöä koskevissa asioissa.

Toimintaohjeet ja NCC Kompassi näyttävät meille yhdessä oikeaa suuntaa. Jos henkilöstön jäsen on epävarma siitä, miten tietyssä tilanteessa pitäisi toimia, hän voi kysyä kollegoiltaan neuvoa. Henkilöstöllä on velvollisuus raportoida toimintaohjeita koskevista rikkomuksista, jotka tulevat heidän tietoonsa. Tell Me on raportointityökalu, jonka avulla NCC:n henkilöstö voi tuoda toimintaohjeiden tai sovellettavien lakien rikkomukset ylimmän johdon tietoon. Työkalu on myös muiden sidosryhmien kuten toimittajien, liikekumppanien ja suuren yleisön käytettävissä NCC:n ulkoisella verkkosivustolla. Kaikkiin ilmoituksiin suhtaudutaan vakavasti, ja ne tutkitaan ja käsitellään luottamuksellisina. NCC ei salli minkäänlaisia kostotoimia niitä henkilöstön jäseniä kohtaan, jotka ilmoittavat vilpittömin mielin toimintaohjeiden tai lakien rikkomisesta.

Jos NCC:n henkilöstön jäsen rikkoo toimintaohjeita, ryhdytään kurinpidollisiin toimenpiteisiin. Ryhdymme toimiin myös niitä liikekumppaneitamme kohtaan, joiden saamme tietää toimivan ohjeidemme vastaisesti. Liikesuhde päätetään, mikäli rikkomukset ovat toistuvia tai vakavia.