Ihmisoikeudet

Monimuotoisuus ja tasa-arvo

NCC tukee ja kunnioittaa kansainvälisiä ihmisoikeuksia koskevia yleissopimuksia ja edistää monimuotoisuutta ja tasa-arvoa. NCC:llä kaikkia kohdellaan tasa-arvoisesti ja kaikilla on tasavertaiset mahdollisuudet sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin ja sen ilmaisuun, seksuaaliseen suuntautumiseen, etniseen taustaan, uskontoon, toimintarajoitteeseen ja ikään katsomatta.