Eettinen liiketoiminta

Toimintaohjeiden periaatteiden noudattaminen on meidän kaikkien vastuulla.

Sinun tulee perehtyä toimintaohjeisiin ja pohtia, miten ne vaikuttavat omaan työhösi. Haluamme rohkaista henkilöstöämme ilmoittamaan kaikista mahdollisista rikkomuksista.

NCC pyrkii luomaan pitkäkestoisia liiketoimintasuhteita, joiden perusteella voidaan luoda arvoa asiakkaille ja osakkeenomistajille sekä varmistaa kehitystä edistävien työpaikkojen säilyminen. Saavutamme tämän tekojemme avulla: osoitamme asiakkaille ja muille sidosryhmille olevamme luotettava ja rehellinen yritys, joka pitää aina lupauksensa.

Siksi pidämme tärkeänä ja luonnollisena myös sitä, että tiedotamme toimintaohjeista liikekumppaneillemme ja muille toimintaamme liittyville osapuolille.

Lait, asetukset ja kansainväliset sopimukset

On sanomattakin selvää, että NCC noudattaa lakeja ja kansainvälisiä sopimuksia. Tämä tarkoittaa, että kunnioitamme ja noudatamme aina toimintaamme koskevia lakeja ja asetuksia. Odotamme henkilöstömme olevan tietoisia laeista ja asetuksista, jotka liittyvät heidän omiin työtehtäviinsä.

Liikesuhteet

NCC ylläpitää rehellisiä ja avoimia suhteita liikekumppaneihinsa ja kolmansiin osapuoliin. Odotamme samaa liikekumppaneiltamme ja heidän toimittajiltaan. Kunnioitamme tekemiämme sitoumuksia ja sopimuksia. Tahdomme liikekumppaniemme välittävän meidän arvomme tai omat vastaavat arvonsa koko toimitusketjuun. Odotamme heidän osoittavan toiminnallaan, että he noudattavat arvojamme tai omia vastaavia arvojaan ja toimintaohjeitaan.