KIELO - Kiviaineksen elävä luonto

KIELO on NCC:n tie luonnon monimuotoisuuden eli biodiversiteetin edistämiseksi kiviainesalueilla.

Yhdessä kohti monimuotoista ympäristöä

Vuonna 2012 alkunsa saaneen NCC:n KIELO-ohjelman tavoitteena on toteuttaa luonnon monimuotoisuutta ylläpitäviä ja edistäviä ratkaisuja kiviainestoiminnan aikana ja sen päätyttyä.

KIELO-ohjelmassa monimuotoisuutta ja luonnontilan palauttamista edistetään alueiden omat erityispiirteet huomioiden. Kalliokiviainesalueista voidaan luoda erikoisympäristöjä, kuten kivikkoja, kosteikkoja, paahdealueita ja lahokkoja, joita ei enää luonnostaan juurikaan muodostu. Alueita kehitetään yhteistyössä paikallisten luontojärjestöjen kanssa.

Henkilökunnalle järjestetyn nimikilpailun voittaja KIELO tulee sanoista KIviaineksen Elävä LuontO.

KIELO-alueita on tällä hetkellä yhdeksän ja lisää on suunnitteilla.

“Kestävä kehitys on NCC:llä iso juttu ja osa meidän visiotamme. KIELO-ohjelma on tästä hyvä esimerkki. Haluamme lähestyä kalliokiviainesalueiden jälkihoitoa uudesta näkökulmasta luonto ja alueen asukkaat huomioiden.”

- Taina Piiroinen, kehityspäällikkö

Lue lisää esitteestämme

Kielo in English