A woman runs at a rooftop running track.

Kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2020 päivitetyt kestävän kehityksen tavoitteet ovat osa NCC:n strategiaa. Niitä seurataan ja niistä raportoidaan säännöllisesti. Vuosikertomuksestamme voit lukea lisää vuoden tuloksista ja matkastamme kohti tavoitteita.

Työskentelemme tapaturmattomassa työympäristössä

“Työskentelemme tapaturmattomassa työympäristössä”

- Tavoitteenamme ovat turvalliset ja terveelliset työpaikat, joilla kaikki viihtyvät ja voivat hyvin, ja joilla kaikki tietävät noudatettavat säännöt ja ohjeet. Päästäksemme tavoitteeseen tarvitsemme jäsennellyn ja systemaattisen lähestymistavan ja kulttuurin, jossa välitämme toisistamme ja asetamme turvallisuuden etusijalle.

Tuemme yhteiskunnallista osallistamista

“Tuemme yhteiskunnallista osallistamista”

- NCC vaikuttaa positiivisesti yhteiskuntaan ja edistää sen kehitystä. Työmaidemme on heijastettava yhteiskunnan moninaisuutta. Tarjoamme kaikille samat edellytykset viihtyä ja kehittyä.

Suljemme materiaalikierron

“Suljemme materiaalikierron”

- Kiertotalouden periaatteiden mukaiset tuote- ja materiaalivirrat ovat tehokas tapa parantaa rakennusalan resurssitehokkuutta ja vähentää päästöjä.

Toimintamme on ilmastoneutraalia

“Toimintamme on ilmastoneutraalia”

- NCC on sitoutunut tavoitteeseen olla ilmastoneutraali vuonna 2045. Kehitämme prosessejamme ja teemme yhteistyötä asiakkaidemme ja muiden sidosryhmien kanssa.

Olemme luotettava kumppani, jonka toiminta on eettistä ja läpinäkyvää

“Olemme luotettava kumppani, jonka toiminta on eettistä ja läpinäkyvää”

- Teemme jatkuvasti työtä toimiaksemme paremmin. Toiminnan perustana on ympäristö, jossa kaikki haluavat ja uskaltavat keskustella, reagoida ja toimia ja puuttua asioihin, jotka ovat arvojemme ja eettisten ohjeidemme vastaisia.

Tarjoamme ylivertaisia kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja

“Tarjoamme ylivertaisia kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja”

- Hyödynnämme osaamistamme ja valmiuksiamme kestävämpien ratkaisujen kehittämiseen asiakkaan ja yhteiskunnan tavoitteiden ja tarpeiden perusteella.