Työturvallisuus

NCC:n kulttuurissa työturvallisuus ja turvallisuusajattelu ovat jatkuvasti esillä. Hyvä työturvallisuus ja turvallinen työpaikka ovat tärkeitä. Pyrimme järjestelmällisesti vähentämään tapaturmia, jotta saavuttaisimme nollatavoitteen.

Erityisen tärkeää on turvallisuuskulttuuri, jossa on ohjausjärjestelmien ja rutiinien lisäksi kyse myös siitä, miten varusteita käsitellään työmaalla ja miten työntekijät toimivat keskenään. Painopistealueita ovat olleet asenteet ja käyttäytyminen, työskentely korkealla, raskaat nostot nosturilla ja työskentely liikennöidyssä ympäristössä.

Panostamme erityisesti turvallisten työskentelytapojen tärkeyteen ja työtapaturmien ennaltaehkäisyyn. Tänä vuonna julkaistiin uusittu Hiljainen kirja -opas, joka auttaa toimimaan oikein yksinkertaisesti ja havainnollisesti kielestä riippumatta. Työturvallisuuden eteen tekemämme työ näkyi vuonna 2015 voittaessamme yhteensä yhdeksän palkintoa Rakennusteollisuus RT ry:n järjestämässä valtakunnallisessa työturvallisuuskilpailussa. Palkinnot kertoivat, että olemme oikealla tiellä matkallamme kohti nolla tapaturmaa -tavoitetta.

Työturvallisuus liittyy myös työoloihin. NCC noudattaa minimipalkat, työajat ja työntekijöiden oikeudet määrittävää työehtosopimusta kaikilla markkina-alueilla Venäjää ja Baltiaa lukuun ottamatta. Venäjällä työntekijöiden etua valvovat viranomaiset ja tarkastajat, kun taas Baltiassa minimipalkka ja muut ehdot määräytyvät kansallisen lainsäädännön perusteella.

Awareness Day - pohdintaa ja parannusehdotuksia

NCC-konsernissa vietetään Awareness Day -päivää joka vuosi syyskuun alussa. Muut työt ovat tuolloin pysähdyksissä, ja NCC:n toimipaikoilla kaikissa maissa kokoonnutaan keskustelemaan työympäristöstä ja turvallisuudesta.