Työturvallisuus

NCC:n kulttuurissa työturvallisuus ja turvallisuusajattelu ovat jatkuvasti esillä. Hyvä työturvallisuus ja turvallinen työpaikka ovat tärkeitä. Pyrimme järjestelmällisesti vähentämään tapaturmia, jotta saavuttaisimme nollatavoitteen.

Erityisen tärkeää on turvallisuuskulttuuri, jossa on ohjausjärjestelmien ja rutiinien lisäksi kyse myös siitä, miten varusteita käsitellään työmaalla ja miten työntekijät toimivat keskenään. Painopistealueita ovat olleet asenteet ja käyttäytyminen, työskentely korkealla, raskaat nostot nosturilla ja työskentely liikennöidyssä ympäristössä.

Panostamme erityisesti turvallisten työskentelytapojen tärkeyteen ja työtapaturmien ennaltaehkäisyyn. Hiljainen kirja -opas auttaa toimimaan oikein yksinkertaisesti ja havainnollisesti kielestä riippumatta. Työturvallisuuden eteen tekemämme työ näkyy jokavuotisena menestyksenä Rakennusteollisuus RT ry:n järjestämässä valtakunnallisessa työturvallisuuskilpailussa. Palkinnot kertovat, että olemme oikealla tiellä matkallamme kohti nolla tapaturmaa -tavoitetta.

Awareness Day -pohdintaa ja parannusehdotuksia

NCC-konsernissa vietetään Awareness Day -päivää joka vuosi syyskuun alussa. Muut työt ovat tuolloin pysähdyksissä, ja NCC:n toimipaikoilla kaikissa maissa kokoonnutaan keskustelemaan työympäristöstä ja turvallisuudesta.