Hiljainen kirja

Tekstitön, mutta käytännön riskejä havainnollistavilla, selkeillä kuvilla varustettu kirja on suunnattu kaikille NCC:n sisäisille ja ulkoisille työntekijöille kielestä riippumatta.

NCC:n Hiljainen kirja julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2013. Kirjassa ei ole tekstiä, mutta siinä on kuvattu piirroksin erilaisia käytännön riskejä ja niihin liittyviä oikeita ja vääriä toimintatapoja. Kuvista käyvät ilmi vaaratilanteiden hallintatavat sekä oikeiden toimintatapojen ja laitteiden käyttö työympäristön turvallisuuden varmistamiseksi.