Tutustu harjoittelijoihimme

NCC:n harjoittelussa tai kesätöissä on vuosittain noin 100 nuorta eri puolilla Suomea monenlaisissa tehtävissä. Nuorten monipuoliseen kehityspolkuun panostetaan, sillä työkokemus on ainoa keino saavuttaa vahva ammatillinen osaaminen.

Nuorten monipuolinen kokemus on koko rakennusalan etu. Siksi NCC:llä panostetaan harjoittelukokemuksiin. Jokaiselle löytyy oma polku, jota pitkin omat vahvuusalueet löytyvät ja työura pääsee rakentumaan kattavaksi. Uusia kiinnostuksen aiheita löytyy usein pikkuhiljaa, kun koko ala avautuu monipuolisuudessaan. Tässä muutama esimerkki, millaisia harjoittelijapolkuja NCC:llä on rakennettu ja miltä harjoittelu tuntuu!

Lotta: "Ymmärrän paremmin, miten hyödyllisiä tietomallit ovat ja miten niistä saa oikein käytettynä tehokkaita työkaluja omaan työskentelyyn"

Lotta Nuopponen tutustui NCC:n VDC-tiimin työskentelyyn harjoittelujaksonsa lopussa yhden päivän ajan. VDC (Virtual Design and Construction) on NCC:n tapa toimia tietomallinnusta hyödyntävissä projekteissa.

"Opiskelen Aalto-yliopistossa kone- ja rakennustekniikkaa ja toinen vuosi käynnissä (2020-21). Olin kesän haalariharjoittelijana Hatsinanpuiston Oopsin työmaalla Espoon Leppävaarassa. Perinteisen haalariharjoittelun ohessa pääsin myös kokeilemaan Hatsinanpuistossa olevia laitteita, kuten XR-10-kypärää, lennättämään dronea sekä tutustumaan dataan, jota erilaisilla laitteilla saadaan kerättyä. Koen siis, että tutustuminen VDC-tiimiin kulki hyvin käsi kädessä harjoitteluni kanssa.

Sain tutustumisesta uusia näkökulmia sekä ymmärrystä, mitä kaikkea työmaiden ulkopuolella tapahtuu. Ymmärrän myös paremmin, miten hyödyllisiä tietomallit ovat ja miten niistä saa oikein käytettynä tehokkaita työkaluja omaan työskentelyyn. 

Tutustumispäivässä aamupäivän vietin toimistolla seuraten palavereja (sain jopa vähän osallistua) sekä tutustuen yhden tiimin jäsenen johdolla Solibriin. Iltapäivästä menin tiimin vetäjän Rikun kanssa käymään hotellityömaalla, missä minulle esiteltiin tietomallien konkreettista hyödyntämistä työmaalla. 

VDC-tiimistä minulle sanottiin viisaasti, että polkupyöräkin on tehokas vasta kun sitä osaa ajaa, ja sama pätee myös tietomalleihin. Osaan nyt itsekin asennoitua niin, että alusta alkaen opettelen käyttämään tietomalleja sekä, mikäli mahdollista, sulauttamaan niitä myös omaan työnkuvaan, mikä se sitten tuleekin olemaan.   

Ylipäätään viihdyin NCC:llä haalariharjoittelussa tosi hyvin. Työkaverini olivat älyttömän mukavia ja ottivat minut hyvin mukaan juttuun. Koin, että omat toiveeni otettiin hyvin huomioon ja itseasiassa aina kun kerroin haluni osallistua johonkin työvaiheeseen tai päästä tekemään tiettyjä töitä, se onnistui. On mukava palata taas kouluun, kun takataskussa on kesän jäljiltä hyviä muistoja sekä paljon enemmän ymmärrystä." 

Päivässä sisään suunnittelunohjauksen maailmaan

Joonas tutustui kesän 2020 harjoittelun päätteeksi NCC:n toimitilarakentamisen suunnittelunohjauksen toimintaan. Hän pääsi päiväksi tutustumaan yhdeksän hengen tiimiin pääkonttorille Helsingin Ruskeasuolle ja sai hyvän kuvan siitä, mitä yksikössä tehdään ja miksi.

Joonas seurasi täyden palaveripäivän ajan suunnittelujohtaja Mika Ukonmaanahon ohjausta, kuunteli tiimin keskinäisiä keskusteluja ja esitti Mikalle kysymyksiä. Joonas työskenteli jo toista kesää NCC:n työmailla, joten hänellä on hyvä näkemys työmaatoiminnasta ja työnjohdon haasteista. Suunnitteluun liittyviä kysymyksiä olikin Joonakselle tullut mieleen jo työmailla työskennellessä ja opiskeluihin liittyen. Joonas opiskelee rakennustekniikkaa Metropolian ammattikorkeakoulussa ja suuntautuu siellä rakennesuunnitteluun.

– NCC:ssä kiinnostaa sen monipuolisuus. Myös Optiplanin suunnittelutyöhön olisi kiva päästä tutustumaan, Joonas kertoo.

Työmaalla Joonas on huomannut, että suunnitelmissa saattaa olla puutteita, joita ratkotaan työmaalla rakentamisen lomassa.

– NCC:n toimitilarakentamisen suunnittelunohjausyksikössä pyrimme varmistamaan työmaalle rauhan tehdä työtä oikeilla suunnitelmilla. Kuitenkin pieniä suunnitelmissa olevia puutteita tai epäselvyyksiä pystytään yleensä ratkomaan työmaalla oikein hyvin, eikä meidän kannata käyttää aikaa liikaa niihin. Meidän kannattaa sen sijaan keskittyä varmistamaan, että isot asiat on suunniteltu oikein ja ovat toteutettavissa järkevästi ja budjetin mukaisesti. Tyypillisesti uusi työntekijä meillä kuitenkin jää helposti kiinni pieniin detaljeihin ja saa kalenterinsa nopeasti tukkoon, Mika Ukonmaanaho kertoo.

Keskustelua eri urakkamuodoista ja vastuista

NCC rakentaa muiden tekemien suunnitelmien pohjalta asiakkaan toiveen mukaisia rakennuksia. Urakoitsijana NCC voi ehdottaa rakentamista järkevöittäviä parannuksia asiakkaan jo valmiisiin suunnitelmiin, mutta mieluiten suunnitelmien tekoa ohjataan suunnittelun alusta asti huomioimaan rakentamisen näkökulmat sekä sovittu laatutaso, aikataulu ja budjetti.

NCC:n toimitilarakentamisessa yleisimmät urakkamuodot ovat kokonaisvastuurakentaminen (KVR-urakka), projektinjohtourakka suunnitteluvastuulla sekä allianssi.

–Kun hankkeen suunnittelusopimukset ovat meillä, suunnittelijoita on helppo hallita. Allianssi on astetta haasteellisempi kokonaisuus. Siinä kaikki perustuu luottamukseen ja siihen, että kaikki ovat aidosti mukana hankkeen parhaaksi -periaatteella. Joskus on myös tilanne, jossa NCC:llä ei ole suoraa yhteyttä suunnittelijoihin, vaan suunnittelusopimukset on tehnyt tilaaja, ja ohjaamme suunnittelua urakkasopimuksen ehdoilla.

Joonasta kiinnosti tietää, onko allianssimalli rakentamisen tulevaisuutta.

–Kyllä se on tietyntyyppisissä hankkeissa. Hankkeen pitää olla kuitenkin monimutkainen, sillä yksinkertaisessa projektissa se ei tuo etua kenellekään. Allianssissa on myös tärkeää olla hyvä sopimus, joka motivoi tekemään ratkaisuja aidosti hankkeen eduksi.

NCC:n toimitilarakentamisen yleisimmät rakentamisen sopimusmallit:

  • Kokonaisvastuurakentamisessa eli KVR-urakassa urakoitsija huolehtii koko rakennushankkeen toteuttamisesta, myös suunnittelusta. Rakennuttaja on tällöin sopimussuhteessa vain urakoitsijaan ja suunnittelijat ja aliurakoitsijat työskentelevät urakoitsijalle.
  • Projektinjohtourakassa projektinjohtototeuttaja johtaa hanketta läheisessä yhteistoiminnassa tilaajan kanssa siten, että toteutussuunnittelu, hankinnat ja rakentaminen limitetään jakamalla rakennustyö lukuisiin hankintoihin, jotka kilpailutetaan suunnittelun etenemisen myötä. Tämä mahdollistaa suunnittelun, hankintatoimen ja rakentamisen yhdistämisen ja ajallisen limityksen. Tilaajalla on aina lopullinen päätösvalta suunnitelmiin ja hankintoihin.
  • Allianssi on rakennushankkeen yhteisvastuullinen toteutusmuoto, jossa tilaaja valitsee keskeiset allianssiosapuolet riittävän aikaisessa vaiheessa suunnittelemaan hanketta yhdessä tilaajan kanssa. Vastuu suunnitelmista, rakentamisesta, aikataulusta, kustannuksista ja laadusta on allianssiosapuolille yhteinen. Allianssimalli soveltuu parhaiten suuriin ja vaativiin hankkeisiin, joissa on paljon riskejä ja epävarmuutta.

Joonas opiskelee kolmatta vuotta rakennustekniikkaa Metropolian Ammattikorkeakoulussa Helsingissä. Hän on työskennellyt NCC:llä jo kaksi kesää, tänä vuonna Jakomäen Sydämen työmaalla työnjohtoharjoittelijana.

Mika Ukonmaanaho on suunnittelujohtaja toimitilarakentamisen suunnittelunohjaus- ja rakennuttamistiimissä, johon kuuluu seitsemän projektipäällikköä ja kaksi vdc-asiantuntijaa. Mika on ollut NCC:llä 20 vuotta ja urallaan hän on työskennellyt myös työmaa-, projekti- ja hankintainsinöörinä sekä projektipäällikkönä ja suunnittelupäällikkönä.