Puhdasta vettä maailman lapsille

NCC tukee UNICEFin veteen ja sanitaatioon liittyviä kehitysohjelmia Kiinassa ja Itä-Timorissa. Yhteistyöllä pyritään myös vahvistamaan lasten oikeuksien huomioimista kaupunkisuunnittelussa.

Uudet kestävän kehityksen tavoitteet vaativat kaikkien yhteiskunnan sidosryhmien yhteistyötä, ja yksityissektorilla on tärkeä rooli tavoitteiden saavuttamisessa vuoteen 2030 mennessä. UNICEF ja NCC pyrkivät yhteistyöllään edistämään veteen liittyviä tavoitteita, jotka ovat tärkeä edellytys myös kestävän kehityksen mukaisille kaupungeille.

Jos lapsella ei ole käytössään puhdasta vettä, hänen riskinsä sairastua veden välityksellä leviäviin hengenvaarallisiin tauteihin kasvaa. Puhtaan veden ja riittävän sanitaation turvaaminen on yksi UNICEFin keskeisistä tavoitteista. UNICEFin ponnistelujen ansiosta liki 14 miljoonaa lasta perheineen pääsi puhtaan veden piiriin ja 11 miljoonaa sai yksinkertaiset vessat vuonna 2015.

“NCC haluaa parantaa lasten terveyttä ja heidän selviytymismahdollisuuksiaan tukemalla UNICEFin työtä vesi- ja sanitaatio-ohjelmien parissa. NCC on varsin riippuvainen vedestä niin Pohjoismaissa kuin epäsuorasti hankintaketjunsa kautta muualla maailmassa, erityisesti Kaakkois-Aasiassa. Haluamme panostaa toiminnassamme veden käsittelyyn entistä enemmän.”

- Christina Lindbäck, NCC:n kestävän kehityksen johtaja

“NCC:llä on kenties odotettuakin suurempi vaikutus lasten elämään, koska se on keskeinen toimija kaupunkien kehittämisessä. Tekemällä yhteistyötä voimme saada paljon aikaan lasten oikeuksien saralla.”

- Véronique Lönnerblad, Ruotsin UNICEFin pääsihteeri