Kannattavan kasvun strategia vuosille 2016–2020

NCC:n kannattavan kasvun strategian mukaan yritys tähtää keskimäärin viiden prosentin vuotuiseen kasvuun ja käyttökatteen kasvattamiseen nykyisestä noin kolmesta prosentista vähintään neljään prosenttiin strategiakaudella 2016–2020.

NCC on määritellyt konsernille seuraavat strategiset tavoitteet strategiakaudelle 2016–2020:

 • vähintään 4 prosentin käyttökate strategiakauden aikana
 • vähintään 5 prosentin vuotuisen myynnin kasvu strategiakauden aikana
 • vuotuinen pääoman tuottoprosentti vähintään 20 prosenttia verojen jälkeen
 • nettovelkaisuushyöty alle 2,5 kertaa EBITDA
 • omavaraisuusaste vähintään 20 prosenttia
 • tapaturmataajuuden vähentäminen puolella vuoteen 2020 mennessä (verrattuna vuoteen 2015)
 • NCC:n hiilidioksidipäästöjen vähentäminen puolella vuoteen 2020 mennessä (verrattuna vuoteen 2015).

Liiketoimintojen taloudelliset tavoitteet liiketoiminta-alueittain:

 • NCC Industry: käyttökate vähintään 4 prosenttia ja sijoitetun pääoman keskimääräinen vuotuinen tuotto vähintään 10 prosenttia strategiakauden aikana.
 • NCC Building ja NCC Infrastructure: käyttökate vähintään 3,5 prosenttia vuosittain.
 • NCC Property Development: käyttökate vähintään 10 prosenttia ja sijoitetun pääoman keskimääräinen vuotuinen tuotto vähintään 10 prosenttia strategiakauden aikana.

Strategian lähtökohtana on NCC:n visio toimialansa uudistamisesta ja ylivertaisten kestävän kehityksen mukaisten ratkaisujen tarjoamisesta. NCC on määrittänyt viisi megatrendiä, jotka mullistavat rakennus- ja kiinteistöalan. Niitä ovat kaupungistuminen, globalisaatio, kestävä kehitys, kilpailu osaajista ja uudet teknologiat. Trendit tuovat mukanaan mahdollisuuksia edistää sekä kannattavuutta että kasvua.

NCC pyrkii valjastamaan tämän potentiaalin kehittämällä edelleen omia vahvuuksiaan käyttämällä hyväksi laajaa maantieteellistä läsnäoloaan, erinomaista asiantuntemustaan rakentamisen ja infrastruktuurin kasvusegmenteissä ja vahvaa asemaansa arvoketjussa lähellä asiakkaita.

Strategiset aloitteet, joita vaaditaan tämän tavoitteen saavuttamiseksi, tunnetaan myös nimellä ”Must-Win Battles”:

strategiaympyrä 2016-2010

 • Operatiivinen erinomaisuus: NCC pyrkii tekemään toiminnastaan tehokkaampaa ja kannattavampaa vahvistamalla olemassa olevaa osaamista, tehostamalla prosesseja, keskittämällä hankintaa ja tukemalla digitaalista tiedonkulkua.
 • Erinomaisuus markkinassa: NCC näkee valtavasti kasvupotentiaalia infrastruktuurin ja korjausrakentamisen segmenteissä. Se voidaan hyödyntää myymällä kestävän kehityksen mukaista elinkaaritarjontaa, markkinoimalla näitä ratkaisuja jo varhaisessa vaiheessa ja olemalla asiakkaiden ykkösvalinta.
 • Investointimahdollisuudet: Uuden strategian lisätessä NCC:n tuottavuutta ja kannattavuutta kasvumahdollisuuksia voidaan luoda lisää investoimalla esimerkiksi yritysostoihin, kumppanuushankkeisiin ja hankekehitykseen.