Tutkimus ja kehitys

Teemme laaja-alaista tutkimus- ja kehitystyötä koko NCC-konsernissa. Toiminnassa korostetaan kaikkea aina osaamista lisäävästä tutkimuksesta teollisuuspainotteiseen tuote- ja menetelmäkehitykseen. Tutkimus- ja kehitystyötä tehdään usein läheisessä yhteistyössä asiakkaiden, tavarantoimittajien ja yliopistojen kanssa.

NCC on useiden pohjoismaisten yliopistojen kumppani ja työllistää teollisuuden alalta 6–8 tohtoriopiskelijaa, jotka osallistuvat rakentavasti omaan strategiseen kehitykseemme. Meillä on myös kuusi vierailevaa professoria, jotka toimivat Kuninkaallisessa teknillisessä korkeakoulussa KTH:ssa, Chalmersin teknillisessä korkeakoulussa, Luleån teknillisessä yliopistossa ja Lundin teknillisessä korkeakoulussa.

Tulevaisuuden ratkaisut

Tehokas rakentaminen sopivaan hintaan ja mahdollisimman vähäisin ilmastovaikutuksin on tärkeää tulevaisuudessa. Olemme sitoutuneita parantamaan rakennusmenetelmiä ja yhteistyöprosesseja sekä pienentämään energiankulutusta. Haluamme kehittää asiantuntemusta NCC:n sisällä tutkimushankkeiden avulla ja viitoittaa tietä alalla tapahtuville muutoksille.

Kansainvälinen yhteistyö

Monet tutkimushankkeistamme toteutetaan yhteistyössä yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa Ruotsissa ja muualla Euroopassa. NCC kuuluu myös moniin eurooppalaisiin tutkimusverkostoihin, joista esimerkkejä ovat ENCORD ja ECTP.

Tutkimus- ja kehityshankkeemme keskittyvät pääasiassa seuraaviin osa-alueisiin:

  • Kestävä kehitys – ilmasto, ympäristö, peruskorjaus, hiilipäästöt, saastuneet maa-alueet
  • Energiatehokkuus – rakennukset ja rakentaminen, käyttäytymismallit, uudet energianlähteet, asennukset
  • Teollistaminen ja virtuaalirakentaminen – teollistettu tuotanto, modernit IT-työkalut (esim. BIM), logistiikka, teknologian tuotanto, suunnittelu, rakennusprosessin hallinta, riskienhallinta, kokemuspalaute
  • Maanrakennus – infrastruktuuri, käyttö ja kunnossapito
  • Rakennusteknologia – kosteus ja home, sisäilmasto, akustiikka, rakennusmateriaalit
  • Jälkikäteisasennukset, korjausrakentaminen, regenerointi, käyttötarkoitusten muutokset

Isoja tutkimus- ja kehityshankkeita

Streamer

Streamer on EU-hanke, joka liittyy rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen esimerkiksi terveydenhuoltoalalla. Tavoitteena on saada energiankulutus ja hiilipäästöt laskemaan 50 prosenttia uusissa ja jälkikäteisasennetuissa rakennuksissa kokonaisvaltaisen ja järjestelmäperusteisen suunnittelun avulla. Yhtenä tavoitteena on parantaa semantiikkaan perustuvia suunnittelumenetelmiä ja työkaluja GIS- ja BIM-tietomallinnukseen, jotta energiankulutus pystytään vahvistamaan jo suunnitteluvaiheessa.

Lisätietoa Streamer-hankkeesta

Pantura

Pantura on EU-hanke, jossa keskityttiin mahdollisimman vähän häiritsevään, kestävän kehityksen mukaiseen kaupunkirakentamiseen ja erityisesti siltoihin. On kuitenkin tärkeää painottaa, että ehdotettuja menetelmiä voidaan soveltaa kaikkiin infrastruktuurihankkeisiin. Tarkoituksena oli kehittää joustavia tuotantoprosesseja varsinaisen rakennuspaikan ulkopuolelle, luoda resursseja tehokkaasti hyödyntäviä rakennustyömaita, parantaa siltarakentamisen, -korjauksen ja -kunnostuksen teknologioita ja työkaluja tiheästi asutuilla alueilla sekä tukea viestintää sidosryhmien jäsenten, paikallisten viranomaisten ja rakennusyhtiöiden välillä. Kolmivuotinen hanke tuli päätökseen vuoden 2013 lopussa / vuoden 2014 alussa. Hankkeeseen osallistui 12 kumppania kuudesta maasta, muun muassa NCC, Ruotsin liikennevirasto ja Chalmersin teknillinen korkeakoulu.

E2Rebuild

E2Rebuild on EU-hanke, joka liittyi kylmissä ilmastoissa sijaitsevien asuinrakennusten energiatehokkaiden jälkiasennusten teollistamiseen. Hankkeessa keskityttiin demonstraatioihin. Niitä tukivat suunnittelu- ja jälkiasennusstrategioiden, teollisten tuotantomenetelmien, mittausmenetelmien ja asukkaiden vuorovaikutuksen tutkimus ja kehitys. Hankkeen tuloksia käytettiin teollisen alustan luomiseen energiatehokkaalle kunnostukselle. Hanke oli käynnissä kolme ja puoli vuotta ja tuli päätökseen kesäkuussa 2014. Siihen osallistui 12 kumppania kahdeksasta maasta, muun muassa NCC, SP ja Apartment Bostad Väst Ruotsista. Hanketta koordinoi NCC.