Tutkimus, kehitys ja innovointi

NCC:llä on pitkä kokemus järjestelmällisestä ja laaja-alaisesta tutkimus- ja kehitystyöstä. Sitä tehdään yhtiönlaajuisesti. Työ ulottuu osaamista lisäävästä tutkimuksesta teollisuuspainotteisempaan tuote-, tuotanto- ja menetelmäkehitykseen. Sitä tehdään usein läheisessä yhteistyössä asiakkaiden, tavarantoimittajien ja korkeakoulujen kanssa.

NCC tekee jatkuvasti yhteistyötä useiden yliopistojen kanssa. Yhteistyö tarjoaa myös joillekin NCC:läisille mahdollisuuden laajentaa osaamistaan teollisuuden tohtorinkoulutusohjelmissa. Tämä tukee NCC:n strategista kehittämistä. Meillä on monia vierailevia professoreja ja luennoitsijoita sekä teollisen tohtorinkoulutusohjelman tutkijoita ja yhteistyötiedekuntia suurissa korkeakouluissa (esim. Kuninkaallisessa teknillisessä korkeakoulussa KTH:ssa, Chalmersin teknillisessä korkeakoulussa, Luulajan teknillisessä yliopistossa, Lundin teknillisessä korkeakoulussa ja Tanskan teknillisessä yliopistossa).

Tärkeitä kysymyksiä tulevaisuudessa

Tehokas ja turvallinen rakentaminen sopivaan hintaan ja mahdollisimman vähäisin ilmastovaikutuksin on tulevaisuudessa ratkaisevaa. Siksi olemme sitoutuneet parantamaan rakennusmenetelmiä ja yhteistyöprosesseja sekä pienentämään energiankulutusta ja edistämään kestävää kehitystä. Tutkimushankkeiden avulla haluamme kehittää osaamista NCC:n sisällä ja viitoittaa tietä alalla tapahtuville muutoksille.

Kansainvälinen yhteistyö

Monet tutkimushankkeistamme toteutetaan yhteistyössä NCC:n toimintamaissa ja muualla Euroopassa toimivien korkeakoulujen ja tutkimuskeskusten kanssa. NCC kuuluu myös useisiin eurooppalaisiin tutkimusverkostoihin, joista yksi on ENCORD.

Merkittäviä tutkimus-, kehitys- ja yhteistyöhankkeita

NCC osallistuu monien korkeakoulujen osaamiskeskusten toimintaan.

Ashvin

Ashvin on EU-hanke, jonka tavoitteena on auttaa eurooppalaista rakennusalaa parantamaan merkittävästi tuottavuutta, pienentämään kustannuksia ja edistämään työturvallisuutta. Se tarjoaa mallin Euroopan laajuisesta digitaalisten kaksosten standardista sekä avoimen digikaksosalustan, työkaluja ja prosesseja. Alustan pohjalta Ashvin kehittää ja esittelee sovelluksia, jotka käyttävät digikaksosdataa. Alusta tarjoaa digitaalisen mallin rakennustuotteesta ja mahdollistaa reaaliaikaisen tiedon keräämisen ennen sen tuotantoa, tuotannon aikana ja sen jälkeen. Näin voidaan seurata muutoksia ympäristössä ja tuotantoprosessin eri vaiheissa.
Lokakuussa 2020 alkanut projekti kestää kolme vuotta. Siihen osallistuu 14 kumppania yhdestätoista eri maasta.
Lisätietoa Ashvin-hankkeesta