Tarkoituksemme

Jokaisen sukupolven tulee kehittää ja ylläpitää yhteiskuntaa ja sen infrastruktuuria. Rakentamisella jätämme tulevien sukupolvien käsiin entistä paremman yhteiskunnan. Yrityksenä NCC hyödyntää asiantuntemustaan ja osaamistaan myönteisten yhteiskunnallisten vaikutusten aikaansaamisessa ja kestävien ratkaisujen tarjoamisessa.