NCC:n arvot

NCC:n toimintatapojen kivijalan muodostavat yrityksen ydinarvot sekä eettiset ohjeet, jotka toimivat sekä henkilöstömme että liikekumppaneidemme toimintaa ohjaavana kompassina.

Ydinarvojamme ovat rehellisyys, kunnioitus, luottamus ja edistyksellisyys. Edistyksellisyydellä haluamme innostaa ja kannustaa niin henkilöstöämme kuin liikekumppaneitamme lähestymään asioita innovatiivisesta ja luovasta näkökulmasta. Tämä tukee myös visiotamme uudistaa toimialaamme ja tarjota ylivertaisia kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja.

Neljä ydinarvoamme ovat

Rehellisyys

 • Olemme rehellisiä itseämme ja sidosryhmiämme kohtaan.
 • Toimimme asiallisesti ja vastuullisesti.
 • Varmistamme, että asiakkaamme voivat luottaa antamiimme lupauksiin ja tietoihin.

Kunnioitus

 • Kunnioitamme toisiamme - sekä yksilöinä että ammatillisesti.
 • Teemme yhteistyötä, arvostamme toistemme mielipiteitä ja seisomme päätöstemme takana.
 • Suhtaudumme huolella kaikkiin käyttämiimme resursseihin.

Luottamus

 • Luotamme toisiimme, sanomme, mitä tarkoitamme ja teemme, mitä sanomme.
 • Arvostamme rohkeutta olla suorapuheisia ja selkeitä.
 • Kunnioitamme sitoumuksiamme ja pyrimme korkeaan laatuun, moraaliin ja kestävään kehitykseen.

Edistyksellisyys

 • Olemme aloitteellisia ja työskentelemme ennakoivasti ja energisesti.
 • Olemme riittävän rohkeita kokeilemaan uusia ajattelu- ja työskentelytapoja.
 • Teemme kehitystyötä yhdessä sidosryhmiemme kanssa.

NCC:n eettiset ohjeet

Eettisten ohjeiden laadinnassa on otettu huomioon vapaaehtoiset hankkeet, joihin NCC on sitoutunut. Niitä ovat muiden muassa Maailman talousfoorumin korruption vastainen kumppanuusaloite PACI (Partnering Against Corruption) ja YK:n Global Compact -aloite, joka muistuttaa yrityksiä korruptioon, ympäristöön, ihmisoikeuksiin ja työolosuhteisiin liittyvistä seikoista.

NCC:n konsernijohto vastaa eettisten ohjeiden noudattamisesta, ja tätä seurataan jatkuvasti jokapäiväisessä toiminnassa. Lisäksi NCC on Transparency International -järjestön Ruotsin osaston Corporate Supporters Forumin jäsen.

NCC:llä on kehittynyt compliance-ohjelma, joka perustuu jatkuvaan koulutukseen ja keskusteluihin koko henkilöstön kanssa. Esimerkkinä siitä on NCC Compass -työkalu, joka auttaa työntekijöitämme toimimaan arvojemme mukaisesti. Siinä selostetaan yksinkertaisesti ja selkeästi, miten eettisiä ohjeita sovelletaan käytännössä.

NCC-konsernin kaikkien aikojen suurin panostus koulutukseen aloitettiin NCC Compassin puitteissa vuonna 2013. Pakollisen koulutuksen oli vuodenvaihteeseen mennessä suorittanut 1 200 esimiestä, ja muut työntekijät suorittivat sen vuoden 2014 aikana.