Tietoa NCC:n brändistä

Ylläpidämme brändiämme kaikessa toiminnassamme: asiakastapaamisissa ja viestinnässä sekä hankkeiden kehittämisessä ja toteuttamisessa. Vahva brändi erottaa meidät kilpailijoistamme, rakentaa asiakkaiden ja henkilöstön jäsenten luottamusta ja tukee samalla strategista suuntaamme.

Johdatamme asiakkaat rakennusprosessin läpi ja keskitymme ratkaisuihin, emme ongelmiin. Kaiken meille kertyneen osaamisen ja kokemuksen hyödyntäminen on avain menestyksekkäisiin hankkeisiin – ja pitkiin yhteistyösuhteisiin. Näin teemme visiosta totta.

Make it happen.

Brändiviestinnässä olemme päättäneet tiivistää asiakaslupauksemme yhteen lauseeseen, joka kertoo, miten toteutamme asiakkaiden ideat ja suunnitelmat. Katso video, joka kertoo, miten onnistumme tässä. Make it happen.

NCC:n brändi on meille erittäin arvokas voimavara, jota haluamme vaalia. Siksi meille on tärkeää, että kaikessa toiminnassa, jossa NCC on mukana ja saa näkyvyyttä (esim. tapahtumat, mainokset, sponsorointi jne.), noudatetaan brändiviestintää koskevia ohjeita.

Onko sinulla kysyttävää brändistämme tai haluatko ottaa meihin yhteyttä esimerkiksi immateriaalioikeuksiin, NCC:n käyttämiseen referenssinä tai tulevaan yhteistyöhön liittyen? Ota rohkeasti yhteyttä osoitteeseen branding@ncc.se.

Visuaalinen identiteettimme

Olemme kehittäneet brändi-idean ja -alustan, joka ohjaa yhtenäistä brändiviestintää ja sen sävyä ja luo puitteet visuaaliselle identiteetillemme.

NCC:n brändiportaalista löydät ohjeet ja työkalut, jotka koskevat NCC:n brändiin ja visuaaliseen identiteettiin liittyvää viestintää. Siellä esitellään myös tytäryhtiöidemme brändejä. 

Saat NCC:n brändiportaalin käyttöösi ja tukea brändiin liittyviin kysymyksiin ottamalla yhteyttä NCC:n yhteyshenkilöön tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen branding@ncc.se.

NCC:n visuaalinen identiteetti

Olemme ylpeitä yrityksestämme ja brändistämme. Siksi haluamme käsitellä NCC:n brändiä huolella ja varmistaa, että brändikokemus on johdonmukainen koko yrityksessä ja kaikissa niissä maissa, joissa meillä on toimintaa. Odotamme, että myös kaikki kumppanimme ja toimittajamme tekevät samoin.

NCC:n brändiportaaliin on koottu ohjeet ja työkalut kaikkeen NCC:n brändiviestintään.

Ota yhteyttä yhteyshenkilöösi NCC:llä tai lähetä sähköpostia osoitteeseen branding@ncc.se, niin pääset käyttämään brändiportaalia ja saat tukea tavaramerkkiimme liittyvissä kysymyksissä.

NCC:n käyttäminen suosittelijana

Yksi NCC:n brändin tärkeimmistä visuaalisista symboleista on yrityksemme logo. Siksi haluamme valvoa ja ohjata NCC:n käyttöä asiakkaiden ja kumppanien suosittelijana.

Suositusten ja niiden synnyttämien mielleyhtymien tarkoituksena on vahvistaa NCC:n yleistä mainetta ja brändiä. Yrityksessämme on siksi koko konsernin kattavat ohjeet, jotka ohjaavat ja tukevat laajemmassa ulkoisessa viestinnässä tehtäviä päätöksiä NCC:n käytöstä suosittelijana.

Kaikkien yritysten, organisaatioiden ja yksityishenkilöiden, jotka haluavat käyttää NCC:tä suosittelijana (tekstinä tai kuvina), on haettava lupaa seuraavien periaatteiden mukaisesti:

 • hakijan on oltava NCC:n strateginen toimittaja
 • suosituksen on annettava NCC:lle lisäarvoa, ja sen on oltava yhdenmukainen arvojemme, brändialustamme ja eettisten ohjeidemme kanssa
 • NCC:ssä on oltava sopimuksesta vastaava vastuuhenkilö nimettynä
 • suosituksen ja logon käyttölupa on aina rajattava ajallisesti
 • yhteistyökumppanin on kerrottava, miten logo tai nimi tulee näkyviin ja missä viestintäkanavissa

Strategisella toimittajalla on oltava:

 • pitkäaikainen strateginen liikesuhde NCC:n kanssa
 • projekteja tai palveluja kanssamme kolmen viime vuoden aikana
 • selkeä kestävän kehityksen ohjelma

Hakuprosessi alkaa muodollisella hakemuksella, joka lähetetään:

 • NCC:n hankintaosaston yhteyshenkilölle validointia ja arviointia varten

Lupa käyttää NCC:n suositusta on uusittava säännöllisesti.

Sponsoroinnista

Näkemyksemme sponsoroinnista

Sponsorointi on osa markkinointiviestintämme kokonaisuutta. Sen tarkoituksena on vahvistaa NCC:n brändiä ja luoda toivottuja mielleyhtymiä.

Olemme päättäneet suhtautua sponsorointiin yhtenäisellä tavalla koko NCC:ssä. Tavoitteenamme on keskittyä vain muutamaan itse määrittelemäämme tehtävään ja alueeseen. Haluamme sponsoroinnin luovan win-win-win-tilan eli tilanteen, jossa kaikki osapuolet hyötyvät yhteistyöstä yhtä paljon ja jossa voimme yhdessä tuottaa sidosryhmillemme ainutlaatuisia kokemuksia. Arvomme ovat rehellisyys, kunnioitus ja luottamus. Niiden haluamme heijastuvan kaikesta toiminnastamme.

Me NCC:llä vältämme:

 • Kaikkea vaaraan tai väkivaltaan liittyvää
 • Poliittisia ja uskonnollisia ryhmiä
 • Ympäristöä selvästi vahingoittavia toimia
 • Kaikkea tupakkaan ja alkoholiin liittyvää
 • Passiivisia ja rutiininomaisia lahjoituksia

NCC:n eettisten ohjeiden mukaisesti emme solmi sponsorointisopimuksia ainoaksi korvaukseksi palveluistamme tai edun saamiseksi hankinnoissa.

Sponsorointihakemus

Haluatko esitellä meille jonkin projektin tai yhteistyöehdotuksen? Lähetä yhteydenottopyyntösi tai kirjallinen sponsorointihakemuksesi sähköpostitse osoitteeseen sponsorship@ncc.se.

Valitettavasti emme voi vastata suoriin puhelintiedusteluihin tai kokouspyyntöihin. Sponsorointipyyntöjä koskevan käytäntömme mukaisesti arvioimme pyynnöt kuukausittain. Hakijoihin otamme aina yhteyttä sähköpostitse.