Tietoa brändistämme

NCC-brändi tukee strategista suuntaamme ja vahvistaa kuvaa siitä, että olemme proaktiivisia rakennusalan asiantuntijoita, jotka toteuttavat monimutkaisia hankkeita yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Vahva brändi sekä siihen liittyvät hyvä maine ja myönteinen imago erottavat meidät kilpailijoistamme. Ne nostavat osaltaan NCC:tä eri sidosryhmien ensisijaiseksi valinnaksi ja antavat meille vapauden tähdätä strategiseen suuntaamme. NCC:n brändi on meille tärkeä voimavara, jota hoidamme ja kohtelemme kunnioittavasti.

Olemme kehittäneet brändi-idean ja -alustan, joka antaa suunnan yhtenäiselle brändiviestinnälle, ohjaa viestinnän sävyä ja asettaa puitteet yrityksemme visuaaliselle identiteetille. Johtamismalliamme ja toimintaohjeitamme on siksi ehdottomasti noudatettava kaikkialla, missä NCC on läsnä ja näkyvillä (mm. tapahtumat, mainokset, PR-toiminta).

Onko sinulla kysyttävää brändistämme tai immateriaalioikeuksista tai haluatko käyttää NCC:tä suosittelijana tai tehdä brändiyhteistyötä kanssamme? Ota yhteyttä osoitteeseen branding@ncc.se.

NCC:n visuaalinen identiteetti

Olemme ylpeitä yrityksestämme ja brändistämme. Siksi haluamme käsitellä NCC:n brändiä huolella ja varmistaa, että brändikokemus on johdonmukainen koko yrityksessä ja kaikissa niissä maissa, joissa meillä on toimintaa. Odotamme, että myös kaikki kumppanimme ja toimittajamme tekevät samoin.

NCC:n brändiportaaliin on koottu ohjeet ja työkalut kaikkeen NCC:n brändiviestintään.

Ota yhteyttä yhteyshenkilöösi NCC:llä tai lähetä sähköpostia osoitteeseen branding@ncc.se, niin pääset käyttämään brändiportaalia ja saat tukea tavaramerkkiimme liittyvissä kysymyksissä.

NCC:n käyttäminen suosittelijana

Yksi NCC:n brändin tärkeimmistä visuaalisista symboleista on yrityksemme logo. Siksi haluamme valvoa ja ohjata NCC:n käyttöä asiakkaiden ja kumppanien suosittelijana.

Suositusten ja niiden synnyttämien mielleyhtymien tarkoituksena on vahvistaa NCC:n yleistä mainetta ja brändiä. Yrityksessämme on siksi koko konsernin kattavat ohjeet, jotka ohjaavat ja tukevat laajemmassa ulkoisessa viestinnässä tehtäviä päätöksiä NCC:n käytöstä suosittelijana.

Kaikkien yritysten, organisaatioiden ja yksityishenkilöiden, jotka haluavat käyttää NCC:tä suosittelijana (tekstinä tai kuvina), on haettava lupaa seuraavien periaatteiden mukaisesti:

 • hakijan on oltava NCC:n strateginen toimittaja
 • suosituksen on annettava NCC:lle lisäarvoa, ja sen on oltava yhdenmukainen arvojemme, brändialustamme ja eettisten ohjeidemme kanssa
 • NCC:ssä on oltava sopimuksesta vastaava vastuuhenkilö nimettynä
 • suosituksen ja logon käyttölupa on aina rajattava ajallisesti
 • yhteistyökumppanin on kerrottava, miten logo tai nimi tulee näkyviin ja missä viestintäkanavissa

Strategisella toimittajalla on oltava:

 • pitkäaikainen strateginen liikesuhde NCC:n kanssa
 • projekteja tai palveluja kanssamme kolmen viime vuoden aikana
 • selkeä kestävän kehityksen ohjelma

Hakuprosessi alkaa muodollisella hakemuksella, joka lähetetään:

 • NCC:n hankintaosaston yhteyshenkilölle validointia ja arviointia varten

Lupa käyttää NCC:n suositusta on uusittava säännöllisesti.

Sponsoroinnista

Näkemyksemme sponsoroinnista

Sponsorointi on osa markkinointiviestintämme kokonaisuutta. Sen tarkoituksena on vahvistaa NCC:n brändiä ja luoda toivottuja mielleyhtymiä.

Olemme päättäneet suhtautua sponsorointiin yhtenäisellä tavalla koko NCC:ssä. Tavoitteenamme on keskittyä vain muutamaan itse määrittelemäämme tehtävään ja alueeseen. Haluamme sponsoroinnin luovan win-win-win-tilan eli tilanteen, jossa kaikki osapuolet hyötyvät yhteistyöstä yhtä paljon ja jossa voimme yhdessä tuottaa sidosryhmillemme ainutlaatuisia kokemuksia. Arvomme ovat rehellisyys, kunnioitus ja luottamus. Niiden haluamme heijastuvan kaikesta toiminnastamme.

Me NCC:llä vältämme:

 • Kaikkea vaaraan tai väkivaltaan liittyvää
 • Poliittisia ja uskonnollisia ryhmiä
 • Ympäristöä selvästi vahingoittavia toimia
 • Kaikkea tupakkaan ja alkoholiin liittyvää
 • Passiivisia ja rutiininomaisia lahjoituksia

NCC:n eettisten ohjeiden mukaisesti emme solmi sponsorointisopimuksia ainoaksi korvaukseksi palveluistamme tai edun saamiseksi hankinnoissa.

Sponsorointihakemus

Haluatko esitellä meille jonkin projektin tai yhteistyöehdotuksen? Lähetä yhteydenottopyyntösi tai kirjallinen sponsorointihakemuksesi sähköpostitse osoitteeseen sponsorship@ncc.se.

Valitettavasti emme voi vastata suoriin puhelintiedusteluihin tai kokouspyyntöihin. Sponsorointipyyntöjä koskevan käytäntömme mukaisesti arvioimme pyynnöt kuukausittain. Hakijoihin otamme aina yhteyttä sähköpostitse.

Carlsson Jennifer

Head of Brand Management, NCC Group