The Future Office Journey

Matka uusiin toimitiloihin alkaa usein kysymyksellä ”Miltä yrityksen toiminta näyttää viiden vuoden kuluttua?”. Sen jälkeen käydään läpi neljä tärkeää vaihetta.

1. Analyysi

Etsimme vastaukset seuraaviin kysymyksiin ottamalla huomioon sekä nykytilanteen että tulevaisuuden visiot:

 • Miltä yrityksen tavoitteet, haasteet ja tulevaisuuden suunnitelmat näyttävät?
 • Millainen aikataulu muutolle on asetettu?
 • Mitkä ovat tärkeimpiä yritykseen ja sen toimintaan vaikuttavia trendejä?
 • Missä nykyiset ja tulevat työntekijät asuvat?
 • Mikä toimii hyvin nykyisessä työympäristössä ja mihin kaivataan muutosta?

2. Tavoitteet ja strategiset valinnat

Arvioimme analyysin tulokset ja keskustelemme tavoitteista ja strategisista valinnoista:

 • Mitkä ovat muuton tavoitteet?
 • Miten muutto voi tukea brändiä ja henkilöstöä? Miten muutto voi kasvattaa toiminnan kannattavuutta?
 • Vaihtoehtojen arviointi
 • Rakennetaanko uutta vai muutetaanko olemassa olevaan kiinteistöön?
 • Eri sijainnit ja rakennukset
 • Muuttuvien työtapojen vaatimukset
 • Selvitämme, millaiset sisäiset valmiudet yrityksellä on muutosprosessiin ja muuton mukanaan tuomien mahdollisuuksien hyödyntämiseen.

3. Ratkaisun räätälöinti

Kun strategiset valinnat on tehty, räätälöimme yhdessä yritykselle parhaiten sopivan ratkaisun.

4. Rakentaminen ja muutto

Nyt alkaa mukavin osuus! Riippumatta siitä, kunnostetaanko vanhoja toimitiloja vai tapahtuuko muutto uuteen rakennukseen, tiedotettavaa ja suunniteltavaa on paljon:

 • Suunnitelma sisäisestä tiedotuksesta
 • Suunnitelma siitä, miten koko henkilöstö saadaan mukaan muuttoon
 • Tarkistuslista menestyksekkääseen muuttoon

Kuinka tylsä toimisto voikaan olla? Katso video.

hannu_oversti
Hannu Översti

Myynti- ja markkinointijohtaja, NCC Property Development

Tilaa toimitilojen uutiskirje

Valitse uutiskirje