Kehitämme tulevaisuuden oppimisympäristöjä

NCC:llä on kattava kokemus koulujen ja oppilaitosten rakentamisesta, kunnostamisesta ja ylläpidosta. Yhdessä voimme luoda teille inspiroivat, terveelliset ja kestävät koulutilat, jotka tarjoavat oppilaille ja henkilöstölle parhaan mahdollisen oppimisympäristön.

Peruskoulun uudistettu opetussuunnitelma asettaa uudenlaisia tarpeita myös koulurakennuksille ja oppimisympäristöille. Perinteisistä luokkahuoneista siirrytään kohti muunneltavia tilaratkaisuja ja monitoimitiloja. NCC auttaa rakentamaan uuden tai kunnostamaan vanhoista tiloistanne kokonaisuuden, jossa avoin oppimisympäristö motivoi kokemuksellisuuteen, viihtyisät tilat lisäävät yhteisöllisyyttä ja terveellinen sisäilma tukee ihmisten hyvinvointia.

Toteutus käyttäjät huomioiden

Olemme toteuttaneet lukuisia onnistuneita kouluhankkeita, joissa yhdessä kehittäminen, avoin vuoropuhelu ja luottamus koko projektin ajan ovat olleet hankkeen kulmakiviä. Koulun suunnittelu- ja kehitystyössä huomioimme tilaajan, kouluhenkilöstön ja oppilaiden tarpeet. Panostamalla aktiiviseen vuoropuheluun jo aikaisessa vaiheessa voimme optimoida toiminnan, ylläpidon ja käyttäjien olosuhteet. Emme keskity pelkästään itse rakennukseen, vaan katsomme myös valmiin tilan vaikutuksia opetustoimintaan, ilta- ja viikonlopputoimintaan sekä sen elinkaaren aikaiseen käyttöön.

Projekteissa hyödynnämme erilaisia tietomallinnusmenetelmiä, joiden avulla myös koululaiset ja opetushenkilökunta voidaan ottaa mukaan suunnitteluun. Suosittelemme myös, että koulurakennus rakennetaan avoimen rakentamisen periaatteiden mukaisesti, jolloin tietyn osan suunnitelmia voidaan vielä hioa, vaikka rakentaminen on alkanut. Näin voidaan nopeuttaa rakennusaikataulua ja huomioida uusimmat käyttäjien tarpeet vielä rakentamisen aikana.

Pitkäaikaista huolenpitoa

NCC on kehittänyt elinkaarimallin, mikä tarkoittaa pitkää sitoutumista ja sopimusta kiinteistöön. Laajimmassa muodossaan NCC ottaa kokonaisvastuun suunnittelusta, rakentamisesta, kiinteistöstä, ylläpidosta ja huollosta. Malli soveltuu niin uudis- kuin korjauskohteisiin. Tälläkin hetkellä NCC:llä on pitkälle toistakymmentä vuosikymmenten mittaista sopimusta, joissa olemme sitoutuneet hoitamaan rakentamaamme tai korjaamaamme kiinteistöä suunnitelmallisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Rakentajan vastuu ja ammattitaidon hyödyntäminen ovat elinkaarirakentamisessa korkeimmalla mahdollisella tasolla.