Sisäilmakorjaukset

Sisäilmakorjauksiin tarjoamme kokonaispalvelun, jolla rakennuksen sisäilman laatu saadaan kuntoon. Yhdessä asiakkaan kanssa valitut toimenpiteet perustuvat tutkittuun tietoon ennen ja jälkeen korjausten. Etenemme kuusivaiheisen prosessimme mukaisesti toimenpiteiden vaikutuksia ja kustannuksia seuraten.

Sisäilman laatuun vaikuttavat monet tekijät niin talotekniikassa, rakenteissa, ulkoisissa olosuhteissa kuin rakennuksen käytössä ja huollossa. Sisäilmakorjauksissa on siis kyse isosta huomioitavasta kokonaisuudesta.

Onnistuneiden sisäilmakorjaushankkeiden ratkaisuksi olemme kehittäneet palvelun, jossa NCC ottaa kokonaisvastuun kohteen sisäilmaston parantamiseen tarvittavien toimenpiteiden analysoinnista, suunnittelusta, toteutuksesta, raportoinnista ja niiden vaikutusten seurannasta.

Suosimme yhteistoiminnallisuuteen perustuvaa toimintaa, jossa yhteistyössä asiakkaan kanssa löydämme juuri kyseiseen kohteeseen parhaan ratkaisun. Kun tavoitteet ovat yhteiset, työskentelevät kaikki osapuolet hankkeen parhaaksi.