Avaimet käteen -asuntohankkeet

Asumisen avaimet käteen -toimituksissa NCC:n erityisosaaminen on elinkaarioptimoinnissa.

Suunnittele ja rakenna -hankkeissa (SR), Design & Build -urakoissa (D&B), kokonaisvastuu-urakoissa (KVR) ja muissa avaimet käteen -toteutuksissa pystymme osaamisellamme ja edistyneillä työkaluillamme optimoimaan asuinrakennusten laadun, laajuuden, investointikustannukset ja ympäristökuormat.

Asuntokohteemme tehdään aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Haemme aktiivisesti ratkaisuja, joilla tuotamme lisäarvoa asiakkaillemme mm. kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. NCC on alansa edelläkävijä VDC:ssä ja digitaalisen rakentamisen saralla. Sitä hyödynnetään läpi koko rakennushankkeen. VDC:n avulla voidaan tunnistaa parhaat ja kustannustehokkaimmat ratkaisut jo ennen varsinaisen rakentamisen aloittamista.

Laadukas suunnittelunohjauksemme on mukana hankkeen koko elinkaaressa suunnittelu- ja hankekehitysvaiheesta aina kohteen valmistumiseen saakka. Näin projektin lopputulos täyttää asiakkaiden odotukset ja hankkeelle asetetut laatu-, aikataulu- ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan.

Rakennusten tuotteistaminen avain kustannustehokkaaseen rakennettuun ympäristöön

NCC on kehittänyt valmiiden asuinalueiden täydennysrakentamiseen Bertta-tuotteen. Se tiivistää Suomen kaupunkien vanhaa, suhteellisen väljää asuntokantaa ja mahdollistaa näin myös parempien palveluiden kehittymisen alueen asukkaille. Bertan lisäksi olemme tuotteistaneet kustannustehokkaan kerrostalon Semmi.

Kehitämme myös valmiita komponentteja palvelemaan paremmin asiakkaidemme tarpeita. Näistä esimerkkejä ovat tekninen kylpyhuone-elementti sekä patentoitu TUP-parveke, joka mahdollistaa laadukkaamman rakennetun ympäristön tekemisen.

NCC:n asuintalokonseptit

Bertta-talokonsepti

Bertta on kehitetty lähiöiden täydennysrakentamista silmällä pitäen. Täydennysrakentamisella nostetaan lähiöiden arvoa, parannetaan koko alueen sosiaalista asemaa ja vähennetään segregaatiota.

Semmi-talokonsepti

Semmi on kustannustehokas ja kompakti tuotteistettu ratkaisu, joka voidaan rakentaa Suomessa minne vain. Semmin tehokkaasti suunnitellut neliöt maksimoivat asuinpinta-alan. Tehokkaat neliöt ja rakennuksen energiatehokas muoto mahdollistavat taloudellisen rakentamisen ja asumisen.

Ota yhteyttä