Riskienhallinta NCC:llä

Riskienhallinta on liiketoimintaan liittyvien riskien tunnistamista, arviointia ja priorisointia. Sen ansiosta voidaan ryhtyä toimenpiteisiin epäsuotavien tapahtumien ja seuraamusten todennäköisyyden pienentämiseksi.

Riskienhallinta on keskeinen ja olennainen osa NCC:n liiketoimintaa. Se on koko ajan esillä oleva aihe koko konsernissa; kaikissa sen toiminnoissa ja yksiköissä. Riskienhallinta on olennainen osa johdon ja yksiköiden tapaa toimia. Työmenetelmät ja menettelyohjeet on suunniteltu riskien vähentämisen näkökulmasta.

Käytämme riskienhallintaan eri alueiden vastuuhenkilöiden rakentamia toimintatapoja. Monet arkipäiväisiksi luokiteltavat tehtävät työmaillamme ovat tärkeä osa riskienhallintaa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että monet rakennushankkeiden arkisista, rutiininomaisesti toistuvista tehtävistä muodostavat tärkeän osan yleistä riskienhallintaamme.

Esimerkkejä riskienhallinnan osa-alueista:

  • Aloituskokoukset, sisäinen valvonta ja tarkastussuunnitelmat
  • Aikataulutus, työn suunnittelu, turvallisuuskierrokset ja ympäristösuunnitelmat
  • Riski- ja mahdollisuusanalyysi

Rakennushankkeissamme riskienhallinnan tärkein työkalu on riskien ja mahdollisuuksien analyysi. Myyntivaiheesta alkavaa prosessia pidetään ajan tasalla koko rakentamisen ajan. Tavoitteena on turvallinen ja ennakoitava rakennusprosessi, jossa hanke toteutetaan määritettyjen parametrien mukaan. Riskien ja mahdollisuuksien analyysi on suunniteltu ISO 31000 -standardin mukaisesti.

Riski- ja mahdollisuusanalyysin tarkoituksena on hahmottaa jokaisen hankkeen olosuhteet sekä tunnistaa, analysoida ja käsitellä niihin liittyvät riskit ja mahdollisuudet. Asianmukaisiin toimiin ryhtyminen vähentää riskien todennäköisyyttä ja seuraamuksia ja maksimoi kiinnostavat mahdollisuudet.

Analyysin avulla voimme tehdä harkittuja valintoja, määrittää painopisteitä ja arvioida erilaisia menettelymahdollisuuksia. Käyttämällä järjestelmällistä lähestymistapaa tunnistamme riskit ja mahdollisuudet paremmin. Tämän ansiosta pystymme mukauttamaan toimintaamme ja oppimaan aiemmista tapahtumista.