MySchool – kiinteistöoppimisen työkalu kouluille

NCC tarjoaa kouluille uudenlaisen tavan hyödyntää koulurakennusta ilmiöoppimisen välineenä. MySchool on palvelu, joka perehdyttää kiinteistöstä saatavan datan kautta energiansäästöön ja rakennuksen sisäilmasto-ominaisuuksiin.

Koulurakennuksen data opetuskäyttöön

Koulurakennus tuottaa suuren määrän kiinnostavaa tietoa, joka on yleensä vain asiantuntijoiden käytössä. MySchool-palvelu kerää koulun taloautomaatiosta ja muista tietolähteistä mittaustietoja, jotka koulu saa käyttöönsä helppolukuisen käyttöliittymän kautta. Palvelu sisältää myös opettajille valmiita opetuksen tukimateriaaleja ja harjoitustehtäviä, jotka noudattavat opetussuunnitelmaa.

MySchool-palvelun avulla opettajat voivat tutustuttaa oppilaat oman koulurakennuksen ominaisuuksiin ja syventää sitä kautta kiinnostusta energiansäästöön ja oppimisolosuhteiden parantamiseen. Tavoitteena on saada oppilaat ymmärtämään uusiutuvaan energiaan, rakennusten energiankulutukseen ja hyvään sisäilmaan liittyviä ilmiötä.

Digitaalinen apu ylläpitoon

MySchoolin digitaalinen palvelu auttaa myös kiinteistön hoitajia tilojen hallinnassa ja kiinteistön kulutuksen seurannassa. Käyttöliittymän avulla heidän on mahdollista saada tietoa rakennuksen olosuhteista ja energiankulutuksesta sekä vaikuttaa hallitusti tilojen olosuhteisiin. Kiinteistö varustetaan laitteilla ja järjestelmillä, jotka tuovat aktiivisesti häiriöt ja mahdolliset vauriot kiinteistön käyttäjien ja huollon tietoon.