Soratien huolto

Paras aika huoltaa soratie on keväällä, kun talvikunnossapito on päättynyt ja routa on sulanut.

On tärkeää varmistaa, että tien viereiset ojat ovat riittävän syviä, jotta vesi ei jää seisomaan tielle, vaan valuu ojiin. Kalliomurskeen ja luonnonsoran välillä on iso ero. Kalliomurskeen rakeet ovat liuskaisempia ja sitovat materiaalia siten paremmin. Luonnonsoran rakeet ovat pyöreämpiä, joten tuloksesta tulee vähemmän tiivis eikä materiaali jää tielle vaan se vierii reunoille.

Tarvittavat välineet:

  • tiehöylä
  • levityspäädyllä varustettu kuorma-auto

Suosittelemamme materiaalit:

  • kulutuskerros, esim. 0/16 tai 0/18

Tee näin:

  1. Aloita höyläämällä tie tiehöylällä tai vastaavalla. On tärkeää, että höyläys ulottuu riittävän syvälle, jotta materiaalia ei vain kuorita ja kuoppia täytetä.
  2. Hyvällä höylällä tien reunat voi samalla leikata. Usein siellä on paljon materiaalia, jota voi käyttää tiellä. Höyläyksen jälkeen on tärkeää taata kaksipuolinen sivukaltevuus (keskeltä reunoille). Yllä mainitut työt tulee tehdä runsaan sateen jälkeen.
  3. Levitä tielle höyläyksen jälkeen mahdollisimman nopeasti uusi kulutuskerros 0/16 tai 0/18. Kerroksen paksuuden pitää olla 3–5 cm. Materiaali levitetään kuorma-autolla, joka on varustettu levityspäädyllä.