Soratien huolto

Paras aika huoltaa soratie on keväällä, kun talvikunnossapito on päättynyt ja routa on sulanut.

Ohjeellinen kuva - NCC ei vastaa kuvassa esitetystä rakennetyypistä.

On tärkeää varmistaa, että tien viereiset ojat ovat riittävän syviä, jotta vesi ei jää seisomaan tielle, vaan valuu ojiin. Kalliomurskeen ja luonnonsoran välillä on iso ero. Kalliomurskeen rakeet ovat liuskaisempia ja sitovat materiaalia siten paremmin. Luonnonsoran rakeet ovat pyöreämpiä, joten tuloksesta tulee vähemmän tiivis eikä materiaali jää tielle vaan se vierii reunoille. Soratiellä tärkeää on myös riittävä hienoainespitoisuus, joka sitoo suuremmat kiviainesrakeet tiehen. 

Tarvittavat välineet:

  • tiehöylä
  • perälaudalla varustettu kuorma-auto

Suosittelemamme materiaalit:

  • kulutuskerros, esim. 0/11 tai 0/16

Tee näin:

  1. Aloita höyläämällä tie tiehöylällä tai vastaavalla. On tärkeää, että höyläys ulottuu riittävän syvälle tiehen syntyneiden kuoppien pohjaan saakka, jotta materiaalia ei vain kuorita ja kuoppia täytetä.
  2. Hyvällä höylällä tien reunat voi samalla leikata. Usein siellä on paljon materiaalia, jota voi käyttää tiellä. Höyläyksen jälkeen on tärkeää taata kaksipuolinen sivukaltevuus (keskeltä reunoille). Sivukaltevuus on hyvä olla noin 4%, jotta vesi ei jää tielle. Yllä mainitut työt tulee tehdä runsaan sateen jälkeen tai jos ei sada, tie pitää kastella.
  3. Levitä tielle höyläyksen jälkeen mahdollisimman nopeasti uusi kulutuskerros 0/11 tai 0/16. Kerroksen paksuuden pitää olla 3–5 cm. Kuorma-autonkuljettaja levittää murskeen matoksi, jotta se on helpompi höylätä tasaiseksi.