Salaojaputken ympäryksen täyttäminen

Putken tyyppi vaikuttaa siihen, mitä ohjeita on noudatettava.

Uusien putkien vetämisessä ja vanhojen putkien jatkamisessa on otettava huomioon, että käytettävät materiaalit eivät vaikuta salaojituksen toimintaan. Putkien ympärillä tulee välttää isoista kivistä koostuvaa materiaalia, koska kivet voivat painaa putkiin reikiä tai vaurioittaa niitä.

Esimerkiksi vedellä täyttyvien putkien vetämisessä pitää myös ottaa huomioon, että ne on asennettava kaatoon ja riittävän syvälle, jotta vesi ei jäädy.

Tarvittavat välineet:

 • vesivaaka
 • kottikärryt
 • lapio
 • taittomitta
 • täryjuntta/tärytin

Suosittelemamme materiaalit:

 • sepeli, esim. 11/16
 • salaojaputki
 • geotekstiili

Tee näin:

 1. Tutki ennen maansiirto- ja kaivuutöiden aloittamista, onko maassa putkivetoja, jotka pitää ottaa huomioon.
 2. Poista kasvillisuus. Ojan pitää olla vähintään 50 cm leveä, koska sepelipeti tärytetään rakenteen painumisen ehkäisemiseksi.
 3. Kaiva oja suositeltuun syvyyteen (routarajaan). Syvyys vaihtelee alueittain. Kysy suositeltua syvyyttä salaojaputken ostopaikasta.
 4. Aloita levittämällä ojaan geotekstiili materiaalit toisistaan erottavaksi kerrokseksi. Täytä oja noin 15 cm:n kerroksella sepeliä 11/16. Muista tehdä kaato. Suositus on 1:200. Tiivistä peti hyvin täryttimellä.
 5. Aseta putket ja tarkista niiden asianmukainen kaato. Suositus on 1:200.
 6. Täytä oja noin 30 cm:n kerroksella sepeliä 11/16 putken laelta. Täytön tulee peittää salaojan koko leveys.
 7. Taita geotekstiili yhteen limittäen noin 40 cm:n matkalta.
 8. Täytä oja sen jälkeen aiemmin kaivetulla massalla. Tärytä pinta.