Luonnonkiveys

Kun kulkuväylille ja piha-alueille tehdään kiveyksiä, on tärkeää muistaa, että kivien tulee olla suunnilleen samankokoisia, jotta pinnasta ei tule liian epätasainen.

Ohjeellinen kuva - NCC ei vastaa kuvassa esitetystä rakennetyypistä.

Myös pohjatyöt pitää tehdä huolellisesti. Jos maa on kosteaa tai savista, pitää kaivaa syvemmälle ja levittää pohjalle läpäisevää sepeliä kantavan kerroksen alle. Muuten kivet voivat siirtyä korkeus- ja sivusuunnassa talvella routimisen vuoksi. On epätodennäköistä, että kivet asettuvat takaisin oikeille paikoilleen kevään koittaessa.

Tarvittavat välineet:

 • täryjuntta/tärytin
 • kottikärryt
 • kumi- tai puunuija
 • lapio
 • pihaharja
 • harava
 • tasoituslauta
 • tukilistat
 • vesivaaka
 • mitta
 • linjalanka
 • merkkikepit

Suosittelemamme materiaalit:

 • kantava kerros, esim. 0/32 
 • asennushiekka tai kivituhka, esim. 0/3
 • luonnonkivet

Tee näin:

 1. Valmistele kivetettävä alue kaivamalla. Kaivuusyvyys riippuu kivien paksuudesta. Kaiva noin 5–10 cm syvemmältä kivien paksuuden lisäksi. Tasoita pinta alustavasti ja levitä suodatinkangas. Suodatinkangas estää maalajien sekoittumisen sekä hidastaa rikkaruohojen kasvamista.
 2. Levitä kantava kerros noin 5 cm:n paksuuteen. Tiivistä kerros täryttimellä.
 3. Levitä päälle noin 3–4 cm:n kerros asennushiekkaa tai kivituhkaa. Aseta pedille sen kaltevuuden suuntaisesti kaksi niin kutsuttua tukilistaa ennen kivituhkan tiivistämistä. Listat kulkevat siis pedin korkeimmasta pisteestä matalimpaan. Voit käyttää 40 x 40 mm:n puurimoja tai halkaisijaltaan 32 mm:n rautaputkea. Tukilistojen tulee olla pituudeltaan 2–3 metriä. Paina listat materiaaliin siihen syvyyteen, joka antaa valmiille kiveykselle oikean korkeuden. Varmista, että tukilistat ovat vaakasuorassa ja oikeassa kaadossa. Varmista linjalangan avulla, että tukilistan korkein kohta on samalla tasolla kuin kivien alapuoli.
 4. Tiivistä kivituhka täryttimellä samalla tavalla kuin kantavan kerroksen kanssa. Voit tiivistää listojen välistä ja lisätä uutta kivituhkaa, kunnes alustasta tulee tiivis ja kova. Levitä koko pedin päälle varovasti viimeinen kerros kivituhkaa noin 1 cm:n paksuudelta.
 5. Ota tasoituslista (alumiinista listaa on helpompi käsitellä kuin puista) ja aseta se kohtisuoraan tukilistoja vasten. Vedä ylimääräinen kivituhka pois. Tasoituslistan pitää olla niin pitkä, että se lepää tukilistojen päällä ja ulottuu samaan aikaan pedin sisäreunoille.
 6. Poista tukilistat ja täytä syvennys kivituhkalla ennen ensimmäisen kiven asettamista. Aloita asettamalla kivet pinnan alimmalle tasolle, kun teet esimerkiksi kulkuväylää, ajotietä tai terassia, jossa on hieman kaatoa talon perustuksista. Työ siis tehdään alhaalta ylöspäin, vaikka kaato olisi pieni. Aseta kivet siten, että niiden ympärille jää noin 5 mm:n sauma. Voit käyttää tarvittaessa tulitikkuja kivien välissä.
 7. Lyö kivet paikalleen puu- tai kuminuijalla.
 8. Kun olet valmis, kiinnitä kivet saumaushiekalla ( tai kivituhka 0/3). Levitä pinnalle runsaasti saumaushiekkaa ja harjaa se kivien väliin. Saumaushiekan tai kivituhkan tulee olla kuivaa. Aja koko pinnan päältä täryttimellä. Lisää vielä kerran runsas määrä saumaushiekkaa ja harjaa se kivien väliin.
 9. Jotta kivetys ei liikkuisi, saumaushiekkaa kannattaa lisätä muutaman vuoden jälkeen. Huomaat tarpeen, kun kivien välisiin saumoihin tulee kuoppia.