Hiekkakentän rakentaminen

Kentässä pitää olla kova pohja, jonka päällä on pehmeä ja vettä läpäisevä kerros.

Ohjeellinen kuva - NCC ei vastaa kuvassa esitetystä rakennetyypistä.

Valuva vesi ei saa jäädä kentän alle. Tämä saavutetaan kunnollisella salaojituksella ja tekemällä kenttään 1–2 prosentin kaato reunoja kohti. Salaojitusta on hyvä jatkaa hieman aitauksen ulkopuolelle, jotta vesi ei keräänny kentän välittömään läheisyyteen.

Tarvittavat välineet:

 • kaivinkone, pyöräkuormaaja tai maansiirtokone
 • täryjuntta, tärytin tai jyrä
 • harava
 • lapio
 • linjalanka
 • merkkikepit

Suosittelemamme materiaalit:

 • salaojaputki, 50–75 mm
 • sepeli, esim. 6/16
 • kantava kerros, esim. 0/32
 • kivituhka, esim. 0/3
 • kalliomurske, esim. 0/8

Tee näin:

Suunnittele salaojitus huolellisesti.

Salaojat ratsastuskentän alle tehdään noin 6 metrin etäisyydelle toisistaan. Myös kentän ympärille tehdään salaoja, joka yhdistetään sadevesikaivoon. Kenttään on tehtävä 1–2 prosentin kaato reunoja kohti. Taitepiste voi sijaita kentän keskilinjalla katon tapaan tai muualla maan kaltevuudesta riippuen. Jos kenttä sijaitsee kaltevalla maalla, kaato tehdään sen suuntaisesti.

 1. Mittaa aitauksen pinta-ala ja merkitse sen rajat linjalangalla. Kaiva sora- ja maa-ainesta pois noin 30–40 cm:n syvyydeltä.
 2. Tee pohjan salaojitus.
 3. Kaiva salaojaputkille niin syvät ojat, että putket tulevat samaan tasoon pohjan kanssa.
 4. Kun salaojaputket ovat paikallaan, täytä ojat sepelillä.
 5. Aseta salaojien päälle suodatinkangas.
 6. Levitä koko pinnalle kantava kerros. Sen tulee olla noin 10–15 cm paksu.
 7. Levitä päälle noin 5 cm:n kerros kivituhkaa. Tiivistä kerros kovaksi täryttimellä tai jyrällä.
 8. Levitä päälle ylin kerros, joka koostuu kalliomurske 0/8 mm ja on 10–15 cm paksu.