Ajotie

Ajotien pitää kestää kulutusta ja liikennettä painumatta. Se rakennetaan pihalle kuten tavallinen tie.

Eri materiaalit, vahvistuskerros, kantava kerros ja kulutuskerros jakavat yhdessä painon siten, että ajotie ei painu tai vaurioidu.

Ajotietä rakentaessa pitää miettiä, millaiseksi sen lopullisen pinnan haluaa. Tuleeko pintaan asfaltti vai pihasoraa? Ajotien pohja tehdään viimeistellystä pinnasta riippumatta aina samalla tavalla. Tässä esitteessä kerrotaan pohjan rakentamisesta ja annetaan esimerkkejä pintamateriaaleista.

Tarvittavat välineet:

 • täryjuntta/tärytin
 • taittomitta
 • pitkä lauta
 • merkkikepit
 • linjalanka
 • lapio

Suosittelemamme materiaalit:

 • vahvistuskerros, esim. 0/90
 • kantava kerros, esim. 0/32
 • kulutuskerros, esim. 0/16
 • sepeli/sora, esim. 8/11
 • geotekstiili

Tee näin:

 1. Mittaa pinta-ala huolellisesti. Käytä linjalankaa.
 2. Tutki ennen maansiirtotöiden aloittamista, onko maassa putkivetoja.
 3. Siirrä maa-aines ja mahdollinen kasvillisuus pois ajotien tieltä. Siirrettävän maa-aineksen määrä riippuu alueen maaperän ominaisuuksista ja siitä, kuinka syvälle pohjarakenteiden pitää ulottua esimerkiksi routimisen välttämiseksi. Yleisenä sääntönä voi pitää vähintään 25 cm:n syvyyttä.
 4. Levitä materiaalit toisistaan erottava geotekstiilikerros täyttösuuntaan nähden pitkittäin tai poikittain. Tekstiiliä on helpointa jatkaa limittämällä vähintään 40 cm:n matkalta.
 5. Levitä päälle vahvistuskerros 0/90, tasoita pinta ja tiivistä hyvin täryttimellä. Vahvistuskerrosten määrä riippuu alueen maaperän ominaisuuksista. Mitä huonommat ne ovat, sitä useampia vahvistuskerroksia pitää käyttää. Levitä sitten kantava kerros 0/32 tasaiseksi kerrokseksi. Suosittelemme vähintään 8–10 cm paksua kerrosta. On tärkeää, että pinnasta tulee täysin tasainen. Tasoita pinta laudalla tai vastaavalla. Tiivistä pinta sitten hyvin täryttimellä.
 6. Tässä vaiheessa sinun on päätettävä, millainen lopullisesta pinnasta tulee. Jos haluat pintaan pihasoraa, jatka levittämällä noin 4 cm:n kerros kulutuskerrosta 0/16 ja tärytä pinta sen tiivistämiseksi. Levitä sitten pinnalle sepeliä/soraa 8/11 noin 4–5 cm:n kerros. Valmista tuli!
 7. Jos haluat asfaltoidun ajotien, voit ottaa yhteyttä yritykseen, joka sekä viimeistelee pohjustuksen että levittää asfaltin. Etuna yrityksen käyttämisessä on se, että työlle saa useimmiten takuun. NCC Industrylla on päällystysosasto, joka tekee asfaltointeja ja korjauksia laadukkaasti ja myöntää niille takuun. Lisätietoja saat ottamalla meihin yhteyttä.