Ajotie

Ajotien pitää kestää kulutusta ja liikennettä painumatta. Se rakennetaan pihalle kuten tavallinen tie.

Ohjeellinen kuva - NCC ei vastaa kuvassa esitetystä rakennetyypistä.

Eri materiaaleista rakennetut kerrokset: suodatin-, jakava-, kantava- ja kulutuskerros jakavat yhdessä painon siten, että ajotie ei painu tai vaurioidu.

Ajotietä rakentaessa pitää miettiä, millaiseksi sen lopullisen pinnan haluaa. Tuleeko pintaan asfaltti vai pihasoraa? Asfaltilla päällystetty tie on kestävämpi ja helpompi huoltaa, mutta kertainvestointina kalliimpi. Soratie sopii vähäliikenteiselle ajotielle. Tien päällyste kannattaakin valita liikennemäärän ja kuormituksen perusteella. Ajotien pohja tehdään viimeistellystä pinnasta riippumatta aina samalla tavalla. Näiden avulla rakennat pohjan ja näet esimerkkejä materiaalivaihtoehdoista.

Tarvittavat välineet:

 • täryjuntta/maantiivistäjä/tärylätkä tai jyrä
 • mitta
 • pitkä lauta
 • merkkikepit
 • linjalanka
 • lapio

Suosittelemamme materiaalit:

 • Suodatinkerros voi olla hiekkaa tai sen voi korvata suodatinkankaalla. Suodatinkerrosta tarvitaan erityisesti silloin, kun pohjamaa on savea.
 • Jakava kerros, esim. 0/90
 • Jakava kerros kannattaa kiilata 0/56 murskeella, sen päälle sitomaton kantava kerros 0/32 mursketta
 • Kantava kerros, esim. 0/32
 • Kulutuskerros, esim. 0/11 tai 0/16

Tee näin:

 1. Mittaa pinta-ala huolellisesti. Käytä linjalankaa.
 2. Tutki ennen maansiirtotöiden aloittamista, onko maassa putkivetoja. Alueella voi olla myös sähkökaapeleita tai telekaapeleita. Kaapeleiden omistajat tulevat pyynnöstä näyttämään ne ilmaiseksi. Yhteystiedot esim. kaivulupa.fi ja johtotietopankki.fi
 3. Siirrä maa-aines ja mahdollinen kasvillisuus pois ajotien tieltä. Siirrettävän maa-aineksen määrä riippuu alueen maaperän ominaisuuksista ja siitä, kuinka syvälle pohjarakenteiden pitää ulottua esimerkiksi routimisen välttämiseksi. Suomessa roudaton syvyys on keskimäärin 1,2 m. 
 4. Levitä suodatinkangas täyttösuuntaan nähden pitkittäin tai poikittain. Tekstiiliä on helpointa jatkaa limittämällä vähintään 40 cm:n matkalta.
 5. Levitä päälle vahvistuskerros 0/90, tasoita pinta ja tiivistä hyvin täryttimellä. Vahvistuskerrosten määrä riippuu alueen maaperän ominaisuuksista. Mitä huonommat ne ovat, sitä useampia vahvistuskerroksia pitää käyttää. Jakavaan kiilaukseen kannattaa käyttää 0/56 -kokoista kiviainesta, jotta saat levitettyä lopuksi kantavan kerroksen 0/32 tasaiseksi kerrokseksi. Suosittelemme vähintään 8–10 cm paksua kerrosta. On tärkeää, että pinnasta tulee täysin tasainen. Tasoita pinta laudalla tai vastaavalla. Tiivistä pinta sitten hyvin täryttimellä. Tiivistykseen kannattaa käyttää vettä, koska kiven jakeet hakeutuvat veden avulla oikeisiin paikkoihin ja rakenteesta tulee tiivis.
 6. Tässä vaiheessa sinun on päätettävä, millainen lopullisesta pinnasta tulee. Jos haluat pintaan pihasoraa, jatka levittämällä noin 5 cm:n kerros kulutuskerrosta 0/16 ja tärytä pinta sen tiivistämiseksi. Levitä sitten pinnalle kivituhkaa 0/6 noin 4–5 cm:n kerros. Valmista tuli! Vinkki: Jos pinta jää soralle, sivukaltevuus pitää olla vähintään 5 %, jotta vesi ei jää seisomaan tien pinnalle. Jos tie päällystetään asfaltilla, riittää sivukaltevuudeksi 3 %. Vesi on tien pahin vihollinen, sen pois pääsy pitää varmistaa tien rakenteesta ojituksin tai salaojin. Tien pinnalle muodostuu helposti reikiä, jos vesi ei pääse pois.
 7. Jos haluat asfaltoidun ajotien, voit ottaa yhteyttä päällystealan ammattilaisiin, jotka sekä viimeistelevät pohjustuksen että levittävät asfaltin. Etuna yrityksen käyttämisessä on se, että työlle saa useimmiten takuun. NCC Industrylla on päällystysosasto, joka tekee asfaltointeja ja korjauksia laadukkaasti ja myöntää niille takuun.