Viikkotiedote 40

2.10.2020

Käynnissä olevat työvaiheet

  • Työmaa-alueen aitaaminen
  • Bussipysäkin siirto Porkkalankadulle
    16_9

Kevyen liikenteen reitit työmaan aikana.pdf

Tehdyt työt

  • Rumba-patsaan purku. Anturat ja betonirunko puretaan maanrakennustöiden alkaessa

Alkavat työt

  • Työmaataulun pystytys

Työturvallisuus

  • Ei tapaturmia tiedotevälillä
  • Kulku Fagerholmin aukion läpi suljettu. Työmaan kiertäminen joko Itämerenkadun tai Porkkalankadun kautta.
  • Pyörätie Porkkalankadun eteläpuolella suljetaan, kun bussipysäkin ja Porkkalankadun kaukolämpölinjan siirto on valmistunut ja käyttöönotettu. Kulku työmaan ohi tällöin Porkkalankadun pohjoispuolelta tai Itämerenkadun kautta.