Vuokratalojen korjaus kohotti myös alueen mainetta

VVO korjautti yhteensä 15 omistamaansa vuokrakerrostaloa Malminiityssä. Yhteensä 591 asuntoa sai uuden ilmeen. Tavoitteena oli raikastaa samalla koko Malminiityn imagoa.

Tällaisen suuren korjaushankkeen suunnittelu aloitettiin jo vuosia ennen varsinaisen korjaustyön aloittamista. 1970-luvulla rakennettujen talojen korjaaminen toteutettiin viidessä eri vaiheessa neljän vuoden aikana. Hyvä suunnittelu ja samanlaisten talojen korjaus peräkkäisissä vaiheissa toivat paljon etuja. Kaikki kyseiset talot ovat keskenään samanlaisia, joten korjattuaan yhden talon, NCC tiesi tarkalleen, millainen työ muiden talojen korjaus on. Kokemus toi tuotannon kehitystä, ennakointimahdollisuuksia ja entistä parempaa työn suunnittelua, jolloin myös rakennusaikaa pystyttiin nopeuttamaan seuraaviin vaiheisiin. Vuokrataloissa ei tehty yksilöllisiä materiaalivalintoja, mikä myös osaltaan nopeutti rakennusaikaa. Niinpä näiden talojen keskimääräinen korjausaika/asunto oli vain 1,56 päivää toisesta vaiheesta eteenpäin.

15 taloa, 38 porrasta ja 591 asuntoa toivat tehokasta toistoa

Putkiremontit tehdään putkistojen reittien takia portaittain ja vesi suljetaan aina porras kerrallaan. Porraskohtainen korjausaika näissä suurissa kerrostaloissa oli 2 kuukautta, ja tuon ajan kyseinen porras oli ilman asukkaita. Työt etenivät Malminiityssä tarkoin suunnitellusti ja loppuun asti hiotuin toistoin, todella tehokkaasti. Tällainen tuotannon tehokkuus tuo kustannus- ja aikatauluetuja asiakkaalle. Tämän vuoksi NCC tarjoaa mielellään kumppanuutta myös ns. ryhmäremontteihin, sillä Suomessa on paljon asuinalueita, joissa on toistensa kaltaisia asunto-osakeyhtiömuotoisia kerrostaloja vieri vieressä.

Hyvä lopputulos, tyytyväinen asiakas

Malminiityn kokonaisuus oli kaikkinensa hyvin hallittu ja selkeä. NCC:n oma organisaatio kulki samalla työnjohdolla kaikki vuodet, mikä toi takuuvarmaa kokemusta ja osaamista asiakkaan eduksi. Kiinteähintainen urakka piti sisällään asuntojen ja yleisten tilojen sisäpuoliset peruskorjaukset, talojen vesijohtojen uusimiset, viemäröinnit, uudet kylpyhuone-, wc- ja keittiötilat sekä muut asuntojen pinnat ja kalusteet. Sähköjä uusittiin osittain. NCC oli mukana projektissa jo suunnitteluvaiheessa tuomassa tuotannon näkökulmia esiin. Tämä paransi yhteistyötä ja vaikutti myös osaltaan siihen, että työn aikana ei tarvittu lisä- ja muutostöitä.