Pitkäaikainen kokemus erityisryhmien kiinteistöjen korjauksesta ja ylläpidosta

Olemme toimineet puitesopimuksin Uudenmaan Vammaispalveluiden (UVP) kiinteistöjen urakoitsijana jo yli viisitoista vuotta. Kunnostustöiden aikana asunnot ja päivätoiminnan tilat ovat käytössä, mikä asettaa erityistarpeita turvallisuuden huomioimiseen. Positiiviset kokemukset kiinteistöjen ylläpidosta ovat siivittäneet yhteistyötä UVP:n kanssa.

Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n kiinteistöjen puitesopimus koskee asunnoissa ja toimitiloissa tehtäviä sisä- ja ulkopuolisia korjaus- ja muutostöitä sekä toiminnallisia tilamuutoksia. Sopimuksen piiriin kuuluvat myös kausikunnostustyyppiset huolto- ja korjaustyöt sekä erilaiset kiinteistöihin kohdistuvat testaus- ja tarkastustoimenpiteet. NCC:n urakkakokonaisuus kattaa lisäksi talotekniset työt, ja NCC toimii kohteissa työturvallisuudesta sekä töiden järjestelystä vastaavana päätoteuttajana.

UVP:n päätoiminta-alue on Uusimaa. Osa asuntokohteista sijaitsee myös Hämeenlinnan ja Lahden talousalueilla. Yhtiön omistamat tilat ovat pääasiassa kehitysvammaisten asuntoja sekä päivätoiminnan tiloja. Asumisyksiköitä on yhteensä 77, ja ne ovat pinta-alaltaan 300–1200 kem2. Päivätoiminnan tiloja on yhteensä viisi.

Toimiva yhteistyö ja osaaminen pitäneet asiakassuhdetta yllä

Työkohteiden erityispiirteenä on, että asunnot ja toimitilat ovat rakennustöiden aikana erityisryhmän käytössä, jolloin erityistä huomiota on kiinnitettävä ihmisten turvallisuuteen ja kulkuteiden esteettömyyteen. NCC:n henkilöstön tai aliurakoitsijoiden edustajien havaitessa vaaraa aiheuttavia epäkohtia kiinteistöissä UVP:n yhteyshenkilöä informoidaan ja korjaustoimenpiteisiin ryhdytään välittömästi.

Tilaajan, henkilökunnan ja käyttäjien myönteiset kokemukset sekä NCC:n henkilöstön osaamisen jatkuva kehittyminen ovat mahdollistaneet yhteistyön jatkumisen pitkän ajan. Tilaaja on ollut tyytyväinen myös NCC:n projektinhoitotaitoon, suunnittelunohjauskykyyn, hankintaverkostoon sekä tiedonkulkuun. Help Desk -asiakaspalvelumme kautta hoidetaan esimerkiksi vikailmoitukset, töiden etenemisen valvonta, kustannusvalvonta ja raportointi. Sekä asiakkaan että NCC:n edustajilla on käyttäjäyhteys Severa-tuotannonohjausjärjestelmään, jolla pääosa tehtävien viestinnästä hoidetaan.