Uusikummun koulu, Espoo

NCC kunnosti aiemmin Outokummun pääkonttorina toimineista rakennuksista tilat uudelle Uusikummun koululle Espoon Niittykumpuun. Hyödyntämällä vanhat rakennukset pystyttiin säästämään merkittävä määrä rakennusmateriaalia. Tilat valmistuivat keväällä ja koulutyö alkoi syyslukukaudella 2019.

Outokumpu-yhtiön toimistokampusalueen B- ja C-rakennuksiin tehtiin merkittävä käyttötarkoituksen muutos. Sisätilat uusittiin kokonaisuudessaan, kantaviin rakenteisiin tehtiin vaativia muutoksia ja vahvistuksia, rakennusten tiiveyttä ja turvallisuutta parannettiin, pihat muokattiin koulukäyttöön sopiviksi sekä varmistettiin alueen esteetön kulku. Talotekniset järjestelmät uusittiin ja rakennusten energiatehokkuutta parannettiin. Rakennusten 1960-luvun arkkitehtuuria edustava ulkoasu säilytettiin ennallaan. Jatkossa tilat tarjoavat Uusikummun koulun ala-asteen vajaalle 500 oppilaalle ja henkilöstölle uuden opetussuunnitelman mukaiset tasa-arvoiset, esteettömät ja turvalliset opiskeluolosuhteet.

Saneeraamalla vanhat rakennukset pystyttiin säästämään merkittävä määrä rakennusmateriaalia ja samalla säilyttämään arvokasta arkkitehtuuria. Kiinteistön omistaa Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja vuokralaiseksi tuli Espoon kaupunki. Hanke toteutettiin projektinjohtourakkamallilla, jossa tiivis yhteistyö kaikkien osapuolien kanssa oli suuressa roolissa.

Terveellinen ja turvallinen koulu

Koko hankkeen päätavoite oli saada aikaiseksi terveellinen ja turvallinen koulurakennus oppilaille ja henkilöstölle. Tavoitteen saavuttamiseksi hankkeessa käytettiin mm. Kuivaketju 10 -toimintamallia, jolla varmistettiin rakennusten kosteudenhallinta sekä työn aikana että suunnitteluratkaisujen kautta aina käyttöön asti. Rakennuksiin asennettiin 720 Degrees Oy:n olosuhdeanturit mittaamaan ja analysoimaan sisäilman lämpötilaa, ilmankosteutta, hiilidioksidia, pienhiukkasia ja haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. M1-vaatimusten varmistamiseksi kaikki pintamateriaalivalinnat tarkasti ulkopuolinen asiantuntija. Ulkovaippa tiivistettiin kauttaaltaan ja tiiveys varmistettiin merkkiainekokein. Rakennustöiden valmistuttua rakennuksia huuhdeltiin ilmanvaihdolla rakennuspölyn ja VOC-päästöjen poistamiseksi ennen koulun alkua syksyllä 2019.

- Olosuhdeantureiden ansiosta tilojen ylläpitäjät ja käyttäjät voivat seurata sisäilman laatua reaaliaikaisesti. Näin tarvittavat toimenpiteet sisäympäristön laadun parantamiseksi nopeutuvat, koska ne voidaan tehdä välittömästi ilman tutkimusten tai raporttien odottelua, NCC:n työpäällikkö Timo Valpola kertoo.