Svenska Normallyceum/Grundskolan Norsenin peruskorjaus, Helsinki

Helsingin Unioninkadun Grundskolan Norsenin koulu on arvokiinteistö vuodelta 1880. Vuonna 2016 siihen tehtiin perusteellinen peruskorjaus.

Arvokiinteistön vanhat jykevät seinät ovat edelleen paikallaan ja perinteiset luokkahuoneet jatkavat elämäänsä Norsenissa, vaikka opetussuunnitelma suosiikin joustavia tilaratkaisuja. Vanhaa, kaunista rakennusta kunnioitettiin remontissa. Ilmettä uusittiin hienovaraisesti, vanhaa entisöitiin ja toiminnallisuutta lisättiin. Vesikaton ja ulkoseinien pinnoitustyöt tehtiin sääsuojien alla.

Museaalisesti arvokas rakennus

Projektin päätavoitteet Norsenin koulun peruskorjauksessa olivat museaalisten arvojen kunnioitus ja säilyminen. Ne myös määrittivät pitkälti korjaustyön suunnittelua ja toteutusta. Helsingin kaupunginmuseo oli mukana kiinteistön korjauksessa. Erityistä huomiota kiinnitettiin olemassa olevien, säilytettävien rakenteiden suojaukseen.
Aivan kaikkea ei vanhoissa rakennuksissa voi suunnitella etukäteen, joten Norsenin rakentajilta ja suunnittelijoilta vaadittiin joustavuutta ja vahvaa kokemusta. Yllätyksiin varautuminen onkin yksi osa NCC:n ammattitaitoa. NCC:llä oli kyky myös Norsenin kiinteistön kohdalla pysyä sekä sovitussa budjetissa että aikataulussa. Norsenissa, kuten monessa aiemmassakin vanhan kiinteistön korjaustyössä, tavoitehintainen projektinjohtourakka osoittautui hyväksi ratkaisuksi. Asiakkaan kanssa voitiin yhdessä sopia kustannustehokkaista ratkaisuista ja ylläpitää muutoinkin hyvää yhteistoimintaa.

Vahvaa tekoa

Norsenin vanha kiinteistö oli lähtökohtaisesti, ikäänsä nähden hyvässä kunnossa ja terve, kellarin kosteutta lukuun ottamatta. Norsenin koulun on suunnitellut aikansa maineikas, suomalainen arkkitehti Axel Hampus Dahlström. Hänen suunnittelemiaan ovat myös esimerkiksi Vanha ylioppilastalo (1870) ja ravintola Kappeli (1867). Rakennukset edustavat uusrenessanssia. Norsen eli Svenska normallyceum, Ruotsalainen normaalilyseo (oppikoulu) oli toiminnassa vuosina 1864–1977. Vuodesta 1974 koulu on ollut yhteiskoulu, aiemmin se oli vain pojille. Vuonna 1977 siirryttiin peruskoulujärjestelmään. Nykyisin koulun nimi on Grundskolan Norsen.