Solo Sokos Hotel Paviljongin laajennus, Jyväskylä

Solo Sokos Hotel Paviljongin laajennushanke sisälsi ympärivuotisen Veranta-terassin rakentamisen ja hotellin laajennuksen. Ravintolan laajennus otettiin käyttöön marraskuussa 2018 ja hotellin laajennustyöt valmistuivat suunnitelmien mukaisesti toukokuussa 2019. Palvelukulttuuristaan palkitun hotellin käyttäjäkunnan tyytyväisyyteen kiinnitettiin erityistä huomiota.

Solo Sokos Hotel Paviljonki on Jyväskylän keskustan tuntumassa, messu- ja kongressikeskus Paviljongin yhteydessä sijaitseva Osuuskauppa Keskimaan hotelli. Tavoitehintaisena KVR-urakkana toteutettu hanke sisälsi sekä hotellin että sen ravintolan laajennuksen. Laajennus tuli tarpeeseen, sillä Jyväskylä on yksi maamme suosituimpia messu-, kokous- ja kongressikaupunkeja houkutellen myös entistä enemmän vapaa-ajan matkustajia.

- Ajankohta laajennuksen toteuttamiseen oli erityisen hyvä juuri nyt, kun Jyväskylän majoitusmarkkinat ovat olleet positiivisessa nosteessa, Solo Sokos Hotel Paviljongin hotellipäällikkö Linda Rastela sanoo.

Mallihuone vahvisti yhteiset tavoitteet

Hotellin ravintolaa laajennettiin yksikerroksisena terassina hotellin sisäpihan puolelle. Se toteutettiin lämpimänä tilana, jossa seinät ovat lasirakenteiset ja katosta kolmas osa lasikatetta. Hotellipuolen laajennukseen rakennettiin 40 hotellihuonetta, joista kaksi on kaksikerroksisia saunallisia sviittejä. Lisäksi 9. kerrokseen rakennettiin laajennusta palveleva IV- konehuone.

Laajennuksen jälkeen Solo Sokos Hotel Paviljongissa on 210 hotellihuonetta. Hotellin uudet huoneet edustavat skandinaavista tyyliä, joiden suunnittelussa on huomioitu erityisesti kestävyys, luonnollisuus ja ekologisuus. Huoneiden sisustuksesta vastasi vuoden 2018 sisustusarkkitehdiksi valittu Studio Joanna Laajisto.

- Kohteeseen tehtiin rakentamisen puolessa välissä mallihuone, jolloin yhdessä asiakkaan kanssa totesimme, että se vastaa suunnitelmallisesti ja laadullisesti haluttua lopputuotetta, NCC:n vastaava työnjohtaja Tuomas Varonen kertoo.

Laajennus toimivaan hotelliin

Laajennus rakennettiin käytössä olevan hotellin pitkän siiven päätyyn, nykyisten lastaustilojen päältä aina 9. kerrokseen saakka. Hotellin laajennusmahdollisuus oli huomioitu jo vuonna 2012 valmistunutta hotellia suunniteltaessa ja rakennettaessa, joten rakenteellisesti hanke pystyttiin toteuttamaan niin, ettei siitä aiheutunut häiriöitä hotellin majoitus- tai ravintolatoimintaan.

- Informoimme jatkuvasti hotellin suuntaan meneillään olevista ja tulevista työvaiheista ja otimme käyttäjäkunnan palautteet töissämme huomioon. Käyttäjien edustajat olivat mukana kerran kuussa järjestetyissä työmaakokouksissa sekä viikoittaisissa urakoitsijapalavereissa, ja he saivat meiltä viikoittain työmaatiedotteen. Lisäksi olimme sopineet, ettei työmaalta saa kuulua melua arkisin ennen klo 7.30 ja viikonloppuisin ennen klo 10.00. Oli myös erikoistilanteita, jolloin hotellin henkilökuntaa informoitiin suoraan sähköpostilla tai puhelimitse, Varonen sanoo.

- Meille oli erityisen tärkeää, että laajennushanke pystyttiin toteuttamaan siten, että siitä ei aiheudu häiriötä hotellitoimintaan. Asiakkailta saadun palautteen perusteella tässä myös onnistuttiin, Rastela kertoo.

“Myönteisin asia tässä projektissa oli molemminpuolinen ymmärrys yhteisestä päämäärästä ja sujuva tiedonkulku.”

- Linda Rastela, Solo Sokos Hotel Paviljongin hotellipäällikkö

Kujala Ilkka

Työpäällikkö, Rakentaminen, Jyväskylä, NCC Building