Viikkotiedote 40/2022

Saimaanportin yhtenäiskoulun työmaalla on tällä viikolla asennettu 2. kerroksen seinä- ja ontelolaattaelementtejä lohkolla A2. A2-lohkolla rakennuksen runko on nyt vesikatto korkeudessa.

Rakennuksen runkotyöt luokitellaan rakennustyömaalla työturvallisuuden kannalta vaaralliseksi työvaiheeksi, koska runkotöiden aikana nostetaan raskaita taakkoja ja työvaiheen aikana joudutaan myös varsinaisen putoamissuojauksen lisäksi käyttämään putoamissuojaimia.

Tänään työmaalla on pidetty alamies- ja henkilönostinkoulutusta. Alamieskoulutuksessa on perehdytty turvalliseen alamiestyöskentelyyn teoriassa ja käytännössä. Koulutuksessa käydään nostotöihin liittyvät alamiehen lainsäädännölliset vastuut, velvollisuudet ja vaarat, nostoapuvälineiden oikeat käyttötavat ja taakan kiinnittäminen, käyttäjän suoritettava nostoapuvälineiden tarkastus ja hylkäysperusteet sekä toimiminen merkinantajana.

Henkilönostinkoulutuksen tarkoituksena on kouluttaa henkilönostimen käyttäjiä tuntemaan henkilönostimien ominaisuudet sekä antaa riittävästi tietoa nostimien tehokkaasta ja turvallisesta käytöstä.

image8l6o.png

Kuvassa henkilönostinkoulutus käynnissä.