Viikkotiedote 32/2022

Viikolla 32 elementtiasennustöitä jatkettiin A-lohkon ulkoseinäelementeillä, delta-palkeilla ja ontelolaatoilla. B-lohkolla valettiin väestönsuojan sokkelit ja anturoiden muotti-, raudoitus- ja valutöitä jatkettiin. Tänään työmaalla käynnistyi elementtien pystysaumapumppaustyöt.

Ensi viikolla työmaalla käynnistyy ensimmäisen ontelolaattaholvin raudoitustyöt. Samalla elementtiasennus siirtyy A-lohkolla eteenpäin. Maanrakennusurakoitsija pääsee tekemään täyttötöitä B-lohkon väestönsuojien ympärille, jonka jälkeen alkaa seinien muotti- ja raudoitustyöt. 

32pieni