Viikkotiedote 19/2023

Viikolla 19 vietettiin työturvallisuusviikkoa. Työturvallisuusviikko on vuosittain koko NCC:llä järjestettävä tapahtuma, jossa järjestämme aktiviteetteja, joiden tavoitteena on jakaa tietoa työturvallisuudesta ja innostaa henkilöstöämme ottamaan turvallisuusnäkökohdat työssään huomioon. 

Viikko käynnistettiin maanantaina tuotantopalaverilla, jossa heräteltiin ajatuksia ja keskustelua työturvallisuudesta. Palaverin päätteeksi yhteistyökumppanimme esitteli henkilökohtaisia suojaimia, joita kaikki pääsivät kokeilemaan. 

Torstaina työmaalla järjestettiin poistumisharjoitus tulipalon tai muun vaaratilanteen varalta. Harjoituksessa varmistettiin, että poistumisreitit ovat toimivia ja työmaan henkilöstö saadaan tarpeen vaatiessa turvallisesti ja organisoidusti tyhjennettyä kokoontumispaikalle.