Viikkotiedote 11/2023

Saimaanportin yhtenäiskoulun työmaalla järjestettiin Last Planner -koulutus. Menetelmä on ollut työmaalla käytössä jo sisätöiden alkamisesta lähtien, mutta koulutus sattui hyvään saumaan ja saimme mainioita vinkkejä toiminnan tehostamiseksi. 

Last Planner on lyhyen aikajänteen aikataulu- ja työsuunnitteluun keskittyvä menetelmä, jonka keskiössä on kolme asiaa: 

  1. Työtä suunnittelevat ne, jotka työtä tekevät.
  2. Aikataulu suunnitellaan yhdessä ja yhteistyössä.
  3. Keskitytään valmistelevaan suunnitteluun ja pyritään luomaan edellytykset tehtävien häiriöttömälle alkamiselle ja etenemiselle.

Suunnittelua ohjaa tiedetyt välitavoitteet, joiden kautta suunnitellaan tarvittavat askeleet taaksepäin: mitä tulisi olla tehty ja missä järjestyksessä, jotta tavoitteeseen päästään.

Aikataulu merkitään Last Planner -seinälle eri värisillä tarralapuilla, mikä helpottaa kokonaisuuden hahmottamista ja mahdollistaa eri osapuolten osallistumisen suunnitteluun samanaikaisesti. Mahdolliset päällekkäisyydet ja esteet nostetaan esiin ja ratkaistaan ennakoivasti, eikä vasta työmaalla. Alla olevassa kuvassa talotekniikkaurakoitsijat suunnittelevat ja yhteensovittavat tulevien lohkojen töitä. 

 

Viikkotiedote lomailee ensi viikolla. Palataan taas viikolla 13!