Riihenmäen ja Hyökännummen koulut

Kouluihin tehtiin mittavat uudisrakennukset tai aiemman osan laajennukset. NCC on sitoutunut koulujen ylläpitoon ja kiinteistön huoltoon 25 vuodeksi. Elinkaariajattelun mukaisesti ympäristöystävällisyyttä ja pitkän aikavälin säästöä lisättiin muun muassa maalämmön avulla.

Nyt mm. maalämpökaivot tuottavat energiaa kaukolämmön lisäksi. Moderni talotekniikka tuo kouluihin hyvän sisäilman ja sitä ohjataan tilakohtaisesti CO2- ja lämpötila-antureilla. Rakennukset ovat esteettömiä, valaistukset automaattisia ja myös erityisesti useiden tilojen moderniin esitystekniikkaan panostettiin. Tulevaa oppimista parhaiten tukeneet suunnitteluratkaisut olivat keskeisin valintaperuste voittaneelle NCC:n elinkaaritarjoukselle.

NCC suunnitteluvastuulla olevien koulujen suunnittelussa käytettiin sekä paikallisia että maamme eturivin koulusuunnittelijoita. Arkkitehtisuunnittelijoina toimivat Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy ja Arsatek Oy. Rakennusten suunnitteluvaiheen energia- ja elinkaaritarkastelut teki Optiplan Oy. Uudisrakennukset ja laajennukset olivat investointiosiltaan kiinteähintaisia kokonaisvastuu-urakoita. Koulujen uudisrakentamisen yhteydessä toteutettiin laajoja muutostöitä pihapiirissä oleviin vanhempiin rakennuksiin.

Koulujen oppilasmäärät vaihtelevat 400 ja 600 oppilaan välillä. Rakennuksissa ja pihojen kenttäalueilla on runsaasti ilta- ja viikonloppukäyttöä mm. liikunta-, ruokailu- ja luokkatiloissa.

NCC:n ylläpito- ja kunnossapitopalveluihin sisältyvät keskimäärin 20 tai 25 v. ajan:

 • Manageeraus / tekninen isännöinti
 • Ulkoalueiden hoito ja ylläpito
 • Siivous
 • Korjaus- ja ylläpitopalvelut
 • PTS- ja vuosikorjaukset
 • Kiintokalusteet
 • Erikseen sovittavat käyttäjäpalvelut

Järjestelmällisen toiminnan eli ylläpitosuunnitelmien, säännöllisten huoltojen ja kunnostuksen sekä jatkuvan seurannan etuina hankkeissa saavutetaan mm.:

 • Terveyshaitat vähenevät
 • Kalliit ja akuutit korjaukset vältetään
 • Rakennusosien käyttöikä pitenee.
 • Kiinteistönhoidon kustannukset vähenevät
 • Energiakustannukset ja vedenkulutus vähenevät
 • Käyttömukavuus lisääntyy
 • Kiinteistön arvo säilyy paremmin
Mäkitalo Jukka

Yksikönjohtaja, Korjaus- ja elinkaaripalvelut, pääkaupunkiseutu, NCC Building Nordics