Toimistotalo Ratina, Tampere

NCC rakensi uuden kauppakeskus Ratinan viereen nykyaikaisen liike- ja toimistotalo Ratinan. Toimistotalo jakautuu kahteen rakennukseen, joissa korkeammassa rakennuksessa on seitsemän ja matalammassa neljä kerrosta. Ensimmäiseen kerrokseen sijoittuu toimisto-, liike-, aula- sekä neuvottelutiloja. Toimistotalo Ratina valmistui keväällä 2020.

Ratinan toimistotalo täyttää Leed-ympäristösertifikaatin Gold-tason vaatimukset. Älykäs talo­tekniikka säästää vettä ja energiaa sekä tukee vuokralaisten työhyvinvointia. Kiinteistön valaistuksessa hyödynnetään päivänvaloa mahdollisimman paljon, ja tilojen lämmitys, viilennys sekä ilmanvaihto on energiatehokasta sisäilmaston hyvästä laadusta tinkimättä. Toimistotiloihin asennettiin antureita, jotka keräävät tietoa tilojen lämpötilasta, valaistuksesta ja sisäilman hiilidioksidipitoisuudesta. Rakennukseen tuli myös veden- ja sähkönkulutusta seuraavia järjestelmiä. Rakentamisen aikana vastuullisuus näkyi muun muassa jätehuollossa ja työmaan hankinnoissa.

Kestävän kehityksen lisäksi Spondalle oli tärkeää tilojen muunneltavuus. Tämä otettiin huomioon sekä suunnittelu- että rakennusvaiheessa ja tiloista tehtiin mahdollisimman joustavat ja helposti muunneltavat palvelemaan eri käyttötarkoituksia.

Tarkkuutta vaativa hanke

Ratinan kauppakeskuksen yhteyteen rakennetun toimisto- ja liikekiinteistön kokonaisuus käsittää 13 700 kerrosneliömetriä. Keskeisellä paikalla Tampereen keskustassa sijaitseva tontti oli ahdas ja esimerkiksi B-talosta noin puolet rakennettiin kauppakeskuksen huoltoajoihin tarkoitetun ajorampin päälle. Raskaan ja vilkkaan liikenteen takia rakentamisen turvallisuuteen kiinnitettiinkin erityistä huomiota. Esimerkiksi hankintasopimuksiin kirjattiin, että työmaan kanssa on sovittava kaikista sinne tulevista tarviketoimituksista.

Rakentamista tehtiin osittain myös pohjavesipinnan alapuolella. Mahdollisiin ongelmiin varauduttiin suihkupaalutuksilla, eli maahan upotettiin pilareita voimakkaasti paineistetun sementti­suihkun avulla.