Rantaroustin koulu, Tyrnävä

Rantaroustin koulun uudisrakennus toteutettiin Tyrnävän kirkonkylään lähelle muita kunnan keskeisiä palveluja. Vuonna 2017 valmistuneen koulun suunnittelussa on huomioitu uuden opetussuunnitelman vaatimukset. NCC on sitoutunut koulun ylläpitoon ja kiinteistön huoltoon 20 vuodeksi.

Tavoitteina uuden Rantaroustin koulun tilojen käytettävyydelle olivat muun muassa turvallisuus ja terveellisyys sekä täysin uudenlainen ajattelutapa tilankäyttöön. Uusi rakennus on nk. abessiivikoulu: käytävätön, luokkatilaton, väliseinätön, ruokasaliton, kengätön, opettajanpöydätön sekä lähestulkoon hukkatilaton. Suunnitteluratkaisut tukevat uudenlaista oppimista avoimessa oppimisympäristössä.

Moderni talotekniikka tuo kouluun hyvän sisäilman ja sitä ohjataan tilakohtaisesti CO2- ja lämpötila-antureilla. Rakennukset ovat esteettömiä ja valaistukset automaattisia. Materiaalivalinnoissa huomioitiin erityisesti elinkaarikestävyys. Puuta hyödynnettiin paljon mm. julkisivussa ja vesikattorakenteissa. Ympäristöystävällisyyttä ja pitkän aikavälin säästöä lisättiin esimerkiksi maalämmön ja aurinkopaneelien avulla.

Toteutus yhdessä VDC-toimintamallin avulla

Rantaroustin koulu rakennettiin kokonaisvastuu-urakkana, johon liittyy 20 vuoden yhteistyösopimus kunnan kanssa. Yhdessä kehittäminen, avoin vuoropuhelu ja luottamus koko projektin ajan olivat hankkeen kulmakiviä. Koulun suunnittelu- ja kehitystyössä huomioitiin laajasti kouluhenkilöstön, lasten ja kunnan päättäjien näkemykset.

NCC:n suunnitteluvastuulla olevan koulun suunnittelussa käytettiin sekä paikallisia että maamme eturivin koulusuunnittelijoita. Arkkitehtisuunnittelusta vastasi Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy. Rakennuksen suunnitteluvaiheen energia- ja elinkaaritarkastelut teki Optiplan Oy. Suunnittelu tehtiin mallintamalla, mitä kaikki suunnittelualat hyödynsivät rakentamisen aikana. Myös koulun henkilöstö koulutettiin käyttämään tietomallia tilojen käytettävyyden suunnittelussa.

Arkkitehtuuri tukemaan oppimista

Rantaroustin koulun arkkitehtuuri on innovatiivista ja näyttävää. Silti ratkaisut ovat viimeisteltyjä ja helposti huollettavia. Koulun mittakaava on inhimillinen ja lapsen kokoinen. Myös rohkea värimaailma tukee oppimista. Pääsisäänkäynnin graafisena betonielementtinä on tyrnäväläisen Väinö Kirstinän runot kuvituksineen. Aulamaisen avoimen tilan katossa oleva vaihtuva älyvaloteos tuo ympäröivän luonnon ja luontaisen valomaailman sisälle. Oppiaineiden välinen yhteisoppiminen toteutuu rajattomasti yhteisessä luonnonvalossa kylpevässä taito- ja taideaineiden siivessä.

NCC:n ylläpito- ja kunnossapitopalveluihin sisältyvät 20 vuoden ajan:

  • Manageeraus / tekninen isännöinti
  • Ulkoalueiden hoito ja ylläpito
  • Siivous
  • Korjaus- ja ylläpitopalvelut
  • Vahtimestaripalvelut
  • Palvelujaksolla toteutettavat korjaukset ja uusimiset (PTS) sekä vuosikorjaukset
  • Kiintokalusteet
  • Erikseen sovittavat käyttäjäpalvelut
Rantaroustin koulun esittelyvideossa hankkeen eri osapuolet kertovat, millaista koulua oli rakentaa, ja millainen lopputuloksesta tuli.
Rantaroustin koulun tietomallista tehty animaatio näyttää, millaisin rakentein varmistetaan, että koulussa on miellyttävää opiskella.
MarjukkaKuittinen-Jussila_NCC
Kuittinen-Jussila Marjukka

Suunnittelupäällikkö, Rakentaminen, Oulu, NCC Building

erkkikinni_NCC
Kinni Erkki

Työpäällikkö, NCC Building

Ahvenlampi Marko

Työpäällikkö, NCC Building