Rantaroustin koulu, Tyrnävä

Rantaroustin koulun uudisrakennus toteutettiin Tyrnävän kirkonkylään lähelle muita kunnan keskeisiä palveluja. Vuonna 2017 valmistuneen koulun suunnittelussa on huomioitu uuden opetussuunnitelman vaatimukset. NCC on sitoutunut koulun ylläpitoon ja kiinteistön huoltoon 20 vuodeksi.

Tavoitteina uuden Rantaroustin koulun tilojen käytettävyydelle olivat muun muassa turvallisuus ja terveellisyys sekä täysin uudenlainen ajattelutapa tilankäyttöön. Uusi rakennus on nk. abessiivikoulu: käytävätön, luokkatilaton, väliseinätön, ruokasaliton, kengätön, opettajanpöydätön sekä lähestulkoon hukkatilaton. Suunnitteluratkaisut tukevat uudenlaista oppimista avoimessa oppimisympäristössä.

Moderni talotekniikka tuo kouluun hyvän sisäilman ja sitä ohjataan tilakohtaisesti CO2- ja lämpötila-antureilla. Rakennukset ovat esteettömiä ja valaistukset automaattisia. Materiaalivalinnoissa huomioitiin erityisesti elinkaarikestävyys. Puuta hyödynnettiin paljon mm. julkisivussa ja vesikattorakenteissa. Ympäristöystävällisyyttä ja pitkän aikavälin säästöä lisättiin esimerkiksi maalämmön ja aurinkopaneelien avulla.

Rantaroustin koulun arkkitehtuuri on innovatiivista ja näyttävää. Silti ratkaisut ovat viimeisteltyjä ja helposti huollettavia. Koulun mittakaava on inhimillinen ja lapsen kokoinen. Myös rohkea värimaailma tukee oppimista. Pääsisäänkäynnin graafisena betonielementtinä on tyrnäväläisen Väinö Kirstinän runot kuvituksineen. Aulamaisen avoimen tilan katossa oleva vaihtuva älyvaloteos tuo ympäröivän luonnon ja luontaisen valomaailman sisälle. Oppiaineiden välinen yhteisoppiminen toteutuu rajattomasti yhteisessä luonnonvalossa kylpevässä taito- ja taideaineiden siivessä.

Rantaroustin koulun tietomallista tehty animaatio näyttää, millaisin rakentein varmistetaan, että koulussa on miellyttävää opiskella.
Rantaroustissa opettajat voivat MySchool-palvelun avulla tutustuttaa oppilaat oman koulurakennuksen ominaisuuksiin ja syventää sitä kautta kiinnostusta energiansäästöön ja oppimisolosuhteiden parantamiseen.
Rantaroustin koulun esittelyvideossa hankkeen eri osapuolet kertovat, millaista koulua oli rakentaa, ja millainen lopputuloksesta tuli.