Rajatorpan koulu, Vantaa

Rajatorpan uusi koulu on Vantaan kaupungin ensimmäinen koulurakennus, jonka suunnittelun pohjana on uusi opetussuunnitelma. Oppilaat jatkavat koulutyötään vanhassa koulurakennuksessa urakan ajan, kunnes vanhan koulun päärakennus puretaan uudisrakennuksen valmistuttua. Uusi koulu on tarkoitus ottaa käyttöön heti vuoden 2020 alusta.

Rajatorpan uusi koulu on valmistunut - seuraavaksi käytöstä poistettu koulu puretaan ja myös huonokuntoisia puita korvataan

Rajatorpan uusi koulu on nyt valmis ja koulutyö uusissa tiloissa alkoi tiistaina 7.1.2019. Työmaan puolesta haluammekin kiittää kaikkia allianssin osapuolia ja kaikkia projektissa jollain tapaa mukana olleita onnistuneesta yhteistyöstä ja hyvästä hengestä. 

Ulkokuva

Rajatorpan käytöstä poistettu koulurakennus, paviljonkikoulu ja urheilukentän huoltorakennus puretaan kevään 2020 aikana.

Kentän vierellä sijaitseva parakkikoulu poistetaan heti, ja seuraavaksi on tarkoitus toteuttaa vanhan koulurakennuksen purkaminen. Tavoitteena on saada purkutyöt kokonaan valmiiksi huhtikuun puoleen väliin mennessä. Urakka aloitetaan viikon 4 aikana sisäpurkutöillä ja haitta-ainepurulla, joista jälkimmäisen suorittaa kyseisen alan erikoisurakoitsija. Koulun sisäosien purkaminen kestää noin viisi viikkoa, minkä jälkeen suoritetaan konepurku eli rakennuksen betonirungon ja vesikaton purkaminen. Purkutyöt lisäävät jonkin verran raskasta liikennettä työmaan läheisyydessä.

Purkutyöstä syntyvät jätteet toimitetaan asianmukaisiin vastaanotto- ja jatkokäsittelylaitoksiin. Betonirungon purkamisesta syntyvää purkuainesta on myös tarkoitus murskata paikan päällä tontilla ja käyttää saatu murske pihan täyttönä. Tällöin vältytään purkuaineksen kuljettamisesta syntyviltä päästöiltä ja muilta kuluilta. Hanke toteuttaa näin osaltaan Vantaan tavoitteita kiertotalouden edistäjänä. Murskauksesta syntyy lähiympäristöön jonkin verran melua, mutta työt suoritetaan aina normaalin työajan puitteissa.

Koulurakennuksen purkutöiden yhteydessä puretaan myös urheilukentän vanha huoltorakennus. Sen jälkeen jatketaan uudisrakennuksen osalta vielä pihan rakennustöitä. Rajatorpan vanhan koulun peruskorjaustöitä jatketaan kesällä.

Ilpolankujan varrella Vapaalanpolku 12:n koulukiinteistöllä sijaitsevien suurten poppeleiden kunto on heikentynyt nopeasti, minkä vuoksi ne joudutaan kaatamaan turvallisuussyistä. Vanhoille puille kävi kohtalokkaaksi parin perättäisen kasvukauden kuivuus. Niiden elinikää on jatkettu aiemmilla lukuisilla hoitotoimenpiteillä useilla vuosilla, mutta nyt ne kaadetaan arboristin ohjeiden mukaan.

Kaatotyö alkaa viikolla 8. Työ tehdään erityistä huolellisuutta noudattaen, jotta se ei aiheuta vaaraa lapsille tai muille alueella liikkuville. Puista kertyvä materiaali kuljetetaan pois hyödynnettäväksi kaupungin jätteenkierrätysohjeiden mukaisesti. Puut on suojeltu kaavan mukaisesti. Mahdollisimman suuret poppelintaimet istutetaan alueelle muutaman vuoden kuluttua. Uudelle istutukselle jätetään muutaman vuoden suoja-aika, jotta mahdolliset tuhohyönteiset ja sienet vähenevät maaperästä vaarantamasta uusia taimia.

Lisätietoja rakennustöistä: Vastaava työnjohtaja Toni Easton, toni.easton@ncc.fi, 010 507 8129

Lisätietoja puiden kaadosta istutuksesta: Jukka Holopainen, valvojapuutarhuri, Kaupunkiympäristö, jukka.holopainen@vantaa.fi, 040 060 5854