Tiedote töiden etenemisestä 49/2021

Työajat ja käynnissä olevat työvaiheet


Rakennuksen porapaalutustyöt ja maalämpöporaukset on saatu päätökseen kahdella ensimmäisellä lohkolla. Viimeisen lohkon maalämpö- ja porapaalutustyöt ovat käynnissä ja ne valmistuvat arviolta vk 51 aikana.
Maapohjan profilointi sekä bentoniittimaton asennus on saatu valmiiksi ensimmäisellä lohkolla ja pohjalaatan raudoitustyöt ovat käynnissä.
Pohjalaatan ensimmäisen osan massiivivalu tehdään 21.12 -.23.12 välisenä aikana. Valutyötä tullaan tekemään ko. ajanjaksona yhtäjaksoisesti n. 24 tuntia. Valutyötä tehdään kahta pumppausautoa käyttäen ja betonikuormia toimitetaan työmaalle valutyön aikana kaikkiaan n. 100 kpl. Valutyössä käytettävästä kalustosta syntyvä ääni saattaa häiritä lähialueen asukkaita. Pahoittelemme valutyöstä aiheutuvaa haittaa.


Työskentelyajat
- Viikolla 50 työskentelemme ma-la klo 7.00-18.00.