Viikkotiedote 11

Työmaan kuulumiset

tr11

Turvallisuusmittaus on tehty 16.3.2021

20210318_130314

Vesikatolla lauhduttimien kytkentää.

Porrashuoneen katon turvatikas sekä räystäskouru

Porrashuoneen katon räystäät ja turvatikkaat asennettu.

20210318_123832

Raitisilmakammioiden metalliovet asennettu.

20210318_123725

5-10.kerroksien raitisilmakamioiden teräsrunkojen asennukset aloitettu.

20210318_094245

Ikkunapeltien asennuksen aloitettu.

139

tapaturmatonta työpäivää