Metsokankaan ja Ritaharjun koulut, Oulu

NCC rakentaa Oulussa ensimmäistä kertaa Suomessa koulurakennuksia kennoharkkorungoista, jotka on tehty tiili- ja kivimateriaalista. Tehokkaan suunnittelun tavoitteena saatiin rakentaminen käyntiin mahdollisimman pian ja materiaalivalinnoilla varmistetaan koulujen hyvä sisäilma. Valmistuessaan syksyllä 2019 Metsokankaan ja Ritaharjun uusien koulurakennusten muuntuvat tilat palvelevat yläkouluikäisiä opetustiloina ja vapaa-ajankäyttäjiä harrastustiloina.

Oulun väkiluku on kasvussa ja muuttovoittoiset alueet tarvitsevat uusia oppilaspaikkoja. Nyt rakenteilla olevat Metsokankaan yläkoulu "Ukkometso" ja Rita-aukion koulu valmistuvat yläkoululaisten käyttöön syksyllä 2019. Alakoululaisten tilat NCC rakensi alueille muutama vuosi sitten. Koska uusien oppilaspaikkojen tarve on suuri, pyrittiin rakentaminen käynnistämään mahdollisimman nopeasti. Tämä toteutettiin yhtenäistämällä rakennusten suunnittelua. Suunnitteluprosessin tehostamisen ansiosta koulut ovatkin hyvin samanlaisia rakennusteknisiltä ominaisuuksiltaan ja ulkomuodoltaan.

- Samanlaisten koulujen rakentaminen vähensi suunnittelun tarvetta ja helpotti materiaalitilauksien tekemistä. Se ei kuitenkaan tarkoita, että suunnittelun laadussa olisi tingitty. Myöskään täysin identtisiä rakennukset eivät ole, vaan ne eroavat pinta-alaltaan ja varsinkin toisen kerroksen pohjiltaan, ja ne on rakennettu maaston muodoiltaan erilaisille pinnoille, kertoo kehitysinsinööri Tiina Häyrynen.

Rakennusten ulkoseinät on muurattu massiivisista kennoharkoista, joita ei ole aiemmin Suomessa hyödynnetty julkisessa rakentamisessa. Materiaali sitoo ja vapauttaa turvallisesti kosteutta. Tilaajan valinta oli keraaminen tiiliharkko, jonka kennosto on täytetty vulkaanisella kiviaineksella, perliitillä. Harkko täyttää sellaisenaan lämmöneritysvaatimukset ilman lisäeristystarpeita. Suurikokoisena harkko on nopea muurata ja valmis ulkoseinärunko syntyy yhdellä työstökerralla. Kennoharkko toimii kosteuden suhteen hengittävänä rakenteena ja haastaa yleisesti käytetyt monikerrosrakenteet.

Monipuoliset tilat mahdollistavat nykyaikaisen oppimisen

Uusi opetussuunnitelma tuo perusopetukseen uusia oppimistyylejä ja lisää yhteistyötä eri-ikäisten oppilaiden välillä. Tämän takia Metsokankaan ja Ritaharjun kouluihin ei rakenneta jokaiselle ryhmälle omaa luokkatilaa, vaan tilat ovat helposti muunneltavissa erilaisia opetustilanteita varten. Molemmat koulut on suunniteltu vastaamaan alueensa tarpeita.

Lisärakennuksien valmistumista on odotettu pitkään ja nuoret käyttäjät on otettu huomioon jo rakennusvaiheen aikana. Lähialueen jo toiminnassa olevat koulut ja päiväkodit on huomioitu rakennustyömaan logistiikan suunnittelussa: huolehdittu, etteivät kuljetukset hankaloita niiden toimintaa, sekä ohjeistettu kuljettajat huomioimaan alueella liikkuvat lapset. Työmaa-aita on koristeltu värikkäästi koululaisten ja päiväkotilaisten kanssa piristämään sekä työmaahenkilöstön, että koululaisten päivää.