Metsokankaan ja Ritaharjun koulut, Oulu

NCC rakensi Oulussa ensimmäistä kertaa Suomessa koulurakennuksia kennoharkkorungoista, jotka on tehty tiili- ja kivimateriaalista. Tehokkaan suunnittelun tavoitteena saatiin rakentaminen käyntiin mahdollisimman pian ja materiaalivalinnoilla varmistettiin koulujen hyvä sisäilma. Syksyllä 2019 valmistuneet Metsokankaan ja Ritaharjun uusien koulurakennusten muuntuvat tilat palvelevat yläkouluikäisiä opetustiloina ja vapaa-ajankäyttäjiä harrastustiloina.

Oulun väkiluvun ollessa kasvussa muuttovoittoiset alueet tarvitsivat uusia oppilaspaikkoja. Metsokankaan yläkoulu "Ukkometso" ja Rita-aukion koulu valmistuivat yläkoululaisten käyttöön syksyllä 2019. Alakoululaisten tilat NCC rakensi alueille muutamaa vuotta aiemmin. Koska uusien oppilaspaikkojen tarve oli suuri, pyrittiin rakentaminen käynnistämään mahdollisimman nopeasti. Tämä toteutettiin yhtenäistämällä rakennusten suunnittelua. Suunnitteluprosessin tehostamisen ansiosta koulut ovatkin hyvin samanlaisia rakennusteknisiltä ominaisuuksiltaan ja ulkomuodoltaan.

- Samanlaisten koulujen rakentaminen vähensi suunnittelun tarvetta ja helpotti materiaalitilauksien tekemistä. Se ei kuitenkaan tarkoita, että suunnittelun laadussa olisi tingitty. Myöskään täysin identtisiä rakennukset eivät ole, vaan ne eroavat pinta-alaltaan ja varsinkin toisen kerroksen pohjiltaan, ja ne on rakennettu maaston muodoiltaan erilaisille pinnoille, kertoo kehitysinsinööri Tiina Häyrynen.

Rakennusten ulkoseinät muurattiin massiivisista kennoharkoista, joita ei oltu aiemmin Suomessa hyödynnetty julkisessa rakentamisessa. Materiaali sitoo ja vapauttaa turvallisesti kosteutta. Tilaajan valinta oli keraaminen tiiliharkko, jonka kennosto on täytetty vulkaanisella kiviaineksella, perliitillä. Harkko täyttää sellaisenaan lämmöneritysvaatimukset ilman lisäeristystarpeita. Suurikokoisena harkko oli nopea muurata ja valmis ulkoseinärunko syntyi yhdellä työstökerralla. Kennoharkko toimii kosteuden suhteen hengittävänä rakenteena ja haastaa yleisesti käytetyt monikerrosrakenteet.

Monipuoliset tilat mahdollistavat nykyaikaisen oppimisen

Uusi opetussuunnitelma tuo perusopetukseen uusia oppimistyylejä ja lisää yhteistyötä eri-ikäisten oppilaiden välillä. Tämän takia Metsokankaan ja Ritaharjun kouluihin ei rakennettu jokaiselle ryhmälle omaa luokkatilaa, vaan tiloista tehtiin helposti muunneltavat erilaisia opetustilanteita varten. Molemmat koulut suunniteltiin vastaamaan alueensa tarpeita.

Lisärakennuksien valmistumista oli alueella odotettu pitkään ja nuoret käyttäjät otettiin huomioon jo rakennusvaiheen aikana. Lähialueen jo toiminnassa olevat koulut ja päiväkodit huomioitiin rakennustyömaan logistiikan suunnittelussa: huolehdittiin, etteivät kuljetukset hankaloita niiden toimintaa, sekä ohjeistettiin kuljettajat huomioimaan alueella liikkuvat lapset. Työmaa-aita koristeltiin värikkäästi koululaisten ja päiväkotilaisten kanssa piristämään sekä työmaahenkilöstön, että koululaisten päivää.