Uudenlainen joustava ja kehittyvä oppimis- ja työskentelytila

Medisiina D tulee moderniksi työ- ja oppimisympäristöksi Turun yliopiston, Turun ammattikorkeakoulun ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin käyttöön. Rakennushanke toteutetaan tavoitehintaisena projektinjohtourakkana. Se valmistuu vuonna 2018.

Medisiina D on Turkuun rakenteilla oleva lääketieteen opetus-, tutkimus- ja diagnostiikkatilojen uudisrakennus, jossa tulevat toimimaan Turun yliopisto, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP), Turun ammattikorkeakoulu ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Medisiina D:stä muodostuu näin lääketieteen opetuksen-, tutkimuksen- ja diagnostiikan synergiatalo, jossa toimii 1 400 opiskelijaa ja 600 työntekijää päivittäin.

Rakennuspaikka on erittäin keskeinen terveyden ja hyvinvoinnin toimintojen keskittymä. Kahdeksankerroksisen uudisrakennuksen pinta-alaksi tulee noin 26 000 brm2. Kahdeksan varsinaisen kerroksen lisäksi rakennukseen tulee myös kellarikerros sekä yksi kerros vain tekniikkaa varten. Rakennuksen tilaratkaisuissa pyritään muunneltavuuteen, monikäyttöisyyteen ja joustavuuteen. Näin tuetaan yhteistä toimintaa, mahdollistetaan yhteisten palvelujen järjestämistä sekä varmistetaan tilojen korkea käyttöaste ja tilankäytön taloudellisuus.

Terveellinen ja ympäristöystävällinen rakennus

Tiloissa pyritään kestävän kehityksen mukaisiin tilaratkaisuihin, rakenteisiin sekä materiaaleihin. Näin pyritään takaamaan myös käyttökustannusten edullisuus. Hankkeelle haetaan BREEAM Bespoke-ympäristösertifikaatti ja tavoitteeksi on hankesuunnittelun aikana asetettu sertifikaatin taso Very Good.

Medisiina D toteutetaan Terve Talo -hankkeena. Terveen talon kriteereillä ja ohjeilla aikaansaadaan toimiva, terveellinen ja vaaditut sisäilmasto-olosuhteet täyttävä rakennus. Kriteerit ja ohjeet kattavat rakennushankkeen kaikki vaiheet ja ne täydentävät NCC:n omia vakiintuneita työvaiheiden laadunohjaustoimenpiteitä. Rakennuksen sisäilmaluokka on S2, joka edellyttää rakentamisen puhtausluokkaa P1. IV-osien puhtausluokka on M1.

lehtovaara_arvi
Lehtovaara Arvi

Työpäällikkö, Rakentaminen, Länsi-Suomi, NCC Building