Nesteytetyn maakaasun säiliö uuteen tuontiterminaaliin

Wärtsilä rakennutti Pohjoismaiden suurimman nesteytetyn maakaasun (LNG) tuontiterminaalin Tornioon. NCC toteutti LNG-säiliön betonirakennustyöt.

Wärtsilä rakensi Tornioon Pohjoismaiden suurimman LNG-terminaalin. Vuonna 2018 avattu Manga LNG -tuontiterminaali toimittaa maakaasua pääasiassa Outokummun Tornion terästehtaalle. Se palvelee myös kaivoksia ja alueen muita potentiaalisia kaasuasiakkaita. Terminaalista voidaan toimittaa maakaasua myös Perämerellä liikennöiviin aluksiin.

NCC toteutti Wärtsilän alihankkijalle, Midroc Rodoverkenille LNG-säiliön paalutuksen, pohjalaatan, seinien liukuvalun, katon betonoinnin sekä katolle tulleet perustukset. Työt onnistuivat hyvin – varsinkin liukuvalu ja huomattavasti suunniteltua nopeammin.

Terminaali tukee alueen kestävää kehitystä

Tornion maakaasuterminaali on tärkeä merkkipaalu alueen ympäristölle. Itämeri on ekosysteemiltään herkkä arktinen merialue ja kuuluu rikkioksidipäästöjen erityisvalvontaan (SECA-alueet). Nesteytetyn maakaasun rikki- ja hiukkaspäästöt ovat erittäin pienet. Se täyttää SECA-alueille asetetut vaatimukset, ja sen saatavuuden parantaminen auttaa vähentämään päästöjä Itämerellä merkittävästi. Mangan LNG-terminaali Torniossa tukee alueen teollisuusyritysten kasvua ja auttaa pienentämään niiden hiilijalanjälkeä.